Als eerste organisatie binnen FNV Overheid is op initiatief van de kadergroep binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) gestart met een project om de werkwijze van het Netwerk Professionals FNV volledig uit te rollen.

Als eerste stap daarin is een vragenlijst onder de medewerkers bij BZ uitgezet over hun wensen met betrekking wat men van de vakbond verwacht en hoe men aankijkt tegen de FNV.

Na deze nulpuntsmeting zullen we verder kijken met welk aanbod we medewerkers van BZ zo goed mogelijk kunnen ondersteunen.

Ben je medewerker bij BZ en heb je de vragenlijst nog niet gezien vul hem dan met deze link in.