Op maandag 4 juli is het team Professionals bijeen geweest. We hebben het onder meer gehad over de samenwerking met de ontwikkelgroep. Maar ook de workshops, de site, de ‘zo werkt Nederland’ campagne en de stroomversnelling waarin Professionals is terechtgekomen, zijn uitgebreid besproken.Stroomversnelling

Professionals is in een stroomversnelling terechtgekomen. De vraag om workshops is nauwelijks bij te houden. Organisaties komen zelf met hun vraag naar ons en ook collega-bestuurders beginnen professionals te ontdekken als samenwerkingspartner. We vinden dit natuurlijk geweldig, maar het geeft wel veel druk op de huidige bezetting. Uitbreiding en ondersteuning van het team is dringend en op korte termijn nodig. Daarover gaan we in gesprek met het Dagelijks Bestuur en de sectorhoofden. We hopen in september te horen of en zo ja, hoeveel menskracht er voor Professionals beschikbaar komt.

In het najaar gaat, binnen de campagne ‘Zo werkt Nederland’ die de FNV voert, een LinkedIn campagne van start. Professionals heeft de grootste inhoudelijke bijdrage en biedt het meeste perspectief op een succesvolle campagne! In september organiseren we een bijeenkomst, waarin het team, samen met de ontwikkelgroep en leden van het Algemeen Bestuur definieert wat de kern van Professionals precies is.

Workshops

We hebben uitgebreid stilgestaan bij de workshops. Waarom bieden we die aan? Als professional wil je zelf de verantwoordelijkheid nemen voor je eigen ontwikkeling. Maar hoe doe je dat? Hoe reageer je op continue en snelle veranderingen? Hoe zorg je er voor dat je plezier houdt in je werk, dat jouw professionaliteit van toegevoegde waarde blijft als steeds meer werk door machines en robots wordt overgenomen? Hoe houd je in de vaart van al die ontwikkelingen ook de balans met je privéleven en je gezondheid…en de verantwoordelijkheden die je hierbij voelt? Alle elf interventies van projects eleven komen in het workshop aanbod terug. Professionals bereikt zo langzamerhand projectvolwassenheid. Wil je (meer) lezen over deze aanpak voor complexe projecten waar veel onduidelijkheid en vaagheid is? Op de volgende site staat helder omschreven wat het is en hoe het werkt: http://www.valuebasedprojectmanagement.com

Wat we nog moeten bespreken is hoe we de workshops op lange termijn kunnen blijven bekostigen. Aan de ontwikkelgroep de vraag met ons mee te denken: maken we er een verdienmodel van en zo ja, hoe dan? Of is het uiteindelijke een dienst die FNV aan leden aanbiedt en moeten we meer geld aan FNV vragen? En dan is er natuurlijk nog de inhoudelijke kant: zijn er criteria vast te stellen voor workshops, die ze herkenbaar maken als een professionals-product?

Blogs en columns

Een centrale plek op de site van Professionals is gereserveerd voor onze bloggers. Het is behoorlijk lastig om van een persoonlijke situatie een Professionals-onderwerp te maken, we hebben dan ook vastgesteld dat de blogs eigenlijk meer columns zijn. En wellicht worden die vaker ‘ververst’ dan de laatste tijd: Willem-Jan is er in geslaagd nieuwe columnisten binnen te halen, waarmee we nu 5 columnisten hebben. Meer ontwikkelingen op de website: Het redactieteam gaat de komende maanden alle –ruim 300- artikelen doorspitten, kijken of ze nog kloppen met de huidige wet- en regelgeving, de opgenomen links controleren en beoordelen of de artikelen nu nog relevant zijn. En dan is het discussieplatform via de site in de testfase, dus die gaat zo snel mogelijk de lucht in. We willen graag zo actueel mogelijke thema’s, dus jullie input is meer dan welkom!

Groot of klein

Professionals staat op een kruispunt. Blijven we klein of worden we groot? De koers is nu dat Professionals groot(s) wordt, maar is dat ook nodig? Bij schaalvergroting kom je ook aan regels, procedures en dergelijke. Maar is dat wel goed voor Professionals? Daar willen we graag met de ontwikkelgroep over praten. Deze vraag komt dus terug, op de extra bijeenkomst eind september en wellicht ook daarna. Denk er alvast eens over na…

Bijeenkomsten professionals centraal en in de regio

We hebben de ontwikkelgroep bijeenkomsten van september tot maart vastgesteld. We starten telkens om 17 uur, voor nieuwe en belangstellende deelnemers, met een introductie en/of verdieping van value based projectmanagement. Om 18 uur eten we samen en om 18:45 uur start het inhoudelijke programma. Zoals in de laatste bijeenkomst afgesproken, variëren we met de locaties. Eens per 2 maanden komen we centraal in het land bijeen, tussendoor zitten we ‘in de regio’:

Dinsdag 6 september in Utrecht

Dinsdag 4 oktober in Zwolle

Woensdag 2 november in Utrecht

Woensdag 30 november in Eindhoven

Maandag 9 januari in Utrecht

Maandag 6 februari in Amsterdam

Dinsdag 7 maart in Utrecht

De bijeenkomst waarin team, ontwikkelgroep en leden van het algemeen bestuur definiëren wat de kern professionals precies is, staat voorlopig gepland van vrijdag 30 september 16:00 tot zaterdag 1 oktober 12:00 uur.

Rest ons nog jullie een bijzonder prettige zomer te wensen. Als je vakantie hebt: geniet ervan en rust lekker uit. Heb je geen vakantie, dan hoop ik dat het weer zo goed is dat je ’s avonds nog lekker een poos buiten kunt zijn en een flinke portie vitamine D meepikt…