De Ontwikkelgroep is op 6 september weer bijeen geweest. Lees verder om te zien wat er is besproken

Bijeenkomst 2 november

Het team zit volop in de voorbereiding van de bijeenkomst over de kern en de waarden van Professionals FNV op 2 november. Het belooft een bruisende belevenis te worden, waarin alle geledingen van FNV samenwerken om de kern en waarden van professionals te ontdekken, te beleven, vast te stellen en mee te nemen. Zorg dat je er bij bent en geef je op via Joukien.haan@fnv.nl

Nieuws & actualiteit

  •  De LinkedIn Campagne van professionals, binnen de corporate campagne ‘Zo werkt Nederland’ van FNV, komt er aan.
  •  Het team heeft feedback ontvangen op werkplan. De deadline was 10 september, het team gaat nu weer verder met het werkplan.
  • Het forum op de site is eind deze week gereed en in gebruik voor ontwikkelgroep
  • volgende week zijn folders met info over profs gereed. Als je die wilt verspreiden in je eigen netwerk, geef het dan even aan.
  • Ernst heeft feedback gegeven over de werkwijze van de ontwikkelgroep. Deze wordt met de deelnemers gedeeld en besproken. De ontwikkelgroep geeft aan dat aandacht voor chaordisch project management achterhaald lijkt; de groep is aan de slag en wil met concrete zaken bezig. Een aantal zaken is al helder is, zie daarvoor de opbrengsten van de ontwikkelgroep op 14 april. Over de agenda is de groep: unaniem: de ontwikkelgroep moet vooral niet vergaderen. Wel willen de deelnemers graag heldere bespreekpunten vanuit het team vooraf. En de flexibiliteit om ter plekke iets anders prioriteit te geven als daar bij de groep behoefte aan is. De ontwikkelgroep wil met elkaar bouwen en op weg gaan als profs. Op deze manier geven de bijeenkomsten energie.
  • Locaties: graag tips en suggesties voor leuke en betaalbare locaties. In de diverse regio’s. alles kan en mag. Als je graag wilt dat de groep bij jou thuis komt, ook prima.We blijven elke keer voor een andere locatie kiezen, dus voorlopig zijn we niet uitgekeken. De zandtrechter was overigens perfect om te werken.

Kun je nog aanhaken?

Af en toe vraagt een lid van de ontwikkelgroep of het (nog) zin heeft om naar de bijeenkomst te gaan. Hij of zij is dan een paar maal niet in de gelegenheid geweest erbij te zijn en denkt een informatieachterstand te hebben. Die heb je niet! Iedere bijeenkomst van Professionals FNV staat op zichzelf en de bijdrage van iedereen is even waardevol en welkom.

Bijeenkomst 4 oktober in Zwolle

De eerstvolgende bijeenkomst van de ontwikkelgroep is op 4 oktober in Zwolle. De uitnodiging volgt snel, maar je kunt je natuurlijk al aanmelden. Neem gerust ook een collega, vriend(in) of buurman/vrouw met goede ideeën mee: een frisse blik is altijd welkom!

Opbrengst ontwikkelgroep 6 september

De bijeenkomst van de ontwikkelgroep 6 september heeft opnieuw veel opgeleverd. Devraag vooraf “Hoe praat je over Profs en welke reactie geven anderen?”, leverde al veel gespreksstof. Deelnemers gaan hier heel verschillend mee om:
• Ik zoek uit wie ik het vertel.
• Ik vertel het niet
• Ik vertel het en mensen zijn verbaasd als ik vertel wat ik er beleef en hoe het gaat.
Collega’s vinden het niet interessant, vinden dat ze dingen zelf wel kunnen regelen. Leden van de ontwikkelgroep zijn enthousiast, willen dat uitdragen maar beschermen zichzelf tegen negativisme. Ook binnen FNV wordt scepsis ervaren tegen alles wat nieuw is of wat afwijkt van de reguliere visies en procedures.
De primaire verwondering over onze werkwijze wordt gedeeld, de meerwaarde die het oplevert moet je eerst ervaren. ‘Je ziet het pas als je het doorhebt’.

Criteria aan workshops
De deelnemers benoemen een flink aantal criteria voor de workshops van professionals:
• Element van persoonlijke ontwikkeling
• Spiritueler
• Buiten gebaande paden
• Eigen kracht
• Toegespitst op actuele ontwikkeling
• Toegespitst op actuele onderwerpen
• Dat je van elkaar leert
• Betere banen . levert een betere baan voor de deelnemer op
• Verbetering van vaardigheden
• Een bepaalde kijk/ er anders in staan, (je werk/ baan), bijv keuzes maken
• Is een training en geen opleiding
• Dat je zelf de keuze maakt om naar de workshop te gaan.
• Op verzoek van mensen zelf
• Maatwerk op dat moment. Wat er speelt, leeft etc. afgestemd op deelnemers
• Afhankelijk van waar behoeften liggen
• Je voelt een behoefte, iemand reikt je dingen aan en je gaat daar mee aan de slag
• Deelnemers zijn leidend en niet het programma
• Je zit niet voor een bepaalde cultuur
• Er komt van alles samen
• Er zit iets van een spiegel in
• Het geeft je stof tot nadenken
• Leren van elkaar
• Spiegel op een speelse manier
• Feedback van andere deelnemers
• Je doet het samen
• De goede manier bestaat niet
• Het gaat om de persoon
• De uitkomst staat niet vast
• Organisch
• Staat voor kwaliteit
• Beter in je vel/ algemeen welbevinden
• Vrijwillige inschrijving
• ‘Open’ inschrijving.. Tijd voor actuele behoeften
Afspraak: de eerste vraag die het team op het forum aan de ontwikkelgroep stelt, is: “Welke workshops passen wel en welke niet in het aanbod van Professionals, als je kijkt naar de criteria?”

Verdienmodellen
De kosten van workshops zijn hoog. Aan de ontwikkelgroep is gevraagd mee te denken over verdienmodellen. De volgende opties worden genoemd:
• Waardebepaling achteraf. (voor niet- leden) voorbeeld In between café. Criterium: korte workshops. Interesse volgen via website.
o Ja maar..het is risicovol: het is stoer als het lukt.
• Als lid per jaar 1 workshop kosteloos en daarna betalen
• Kostendekkende deelname (50, pp) korting voor leden
• Als je niet kan betalen is lidmaatschap voldoende
• Betalen voor de maaltijd’
• Sobere locatie
• Training door vrijwilligers/ leden’
• bekostigen van de workshop voor leden door winst uit bedrijvenwerk Profs.
o Ja maar… wie betaalt, bepaalt. Pragmatisch. Win-win is oké
• subsidies – de nieuwe vakbeweging
• sponsoring’
• landelijke workshopdag gratis en eten. En later alle workshops regionaal
• Workshop gevers doen het op die dag gratis en kunnen het vervolgens geld verdienen als het aanslaat onder omstandigheden waar geld gevraagd kan worden
• Trainers worden lid van een coöperatie en geven gratis workshops binnen fnv. gratis marketing
• Profs = broodfonds voor trainers
• Profs = netwerk