Tijdens de ICT Meet Ups rondom 21st century skills ” rel=”noopener” target=”_blank”>(of 21 eeuwse vaardigheden) kun je naar keuze twee van deze drie workshops volgen:

.

21st century skills: Een goed gesprek

(Effectief) communiceren kun je leren, bijvoorbeeld door contact te maken met open vragen. Goed luisteren, doorvragen, samenvatten en feedback geven komen allemaal aan de orde in workshop.

.

21st century skills: Wijs in LinkedIn

Jouw LinkedIn profiel is eigenlijk een openbaar cv, dat iedereen kan bekijken. In een korte workshop leer je hoe je profiel zo opzet, dat het recht doet aan jou, je kennis, vaardigheden en ervaring. Daarna ga je in kleine groepjes elkaars profiel bekijken, bespreken en zo nodig verbeteren.

.

21st century skills: Plezier in netwerken

Netwerken is niet alleen heel nuttig, maar óók heel leuk! Je bouwt een netwerk door gebruik te maken van social media. Maar ook door jezelf te presenteren in gezelschap en contact te leggen met anderen. Tips en tricks daarvoor krijg je in deze workshop!