Op woensdag 6 april was de eerste workshop over het thema beoordelen. Zo’n 25 deelnemers van 4 grote bedrijven (ASML, Philips NXP en FEI)  uit de “High Tech” industrie waren aanwezig. Doordat de aanwezigen uit verschillende bedrijven kwamen was er duidelijk een verschil in hoe men tegen beoordelingssystemen aankeek.

Wat zij je rechten een plichten als werknemer bij een slechte beoordeling?

Allereerst heeft Ton Hahn, procesjurist van de FNV een toelichting gegeven op de gevolgen van de nieuwe wet werk en Zekerheid met betrekking tot beoordeling.

In het verleden hoefde een werkgever alleen een verstoorde arbeidsrelatie op te voeren. Een kantonrechter ontbond dan meestal op basis van de bekende kantonrechters formule. Nu zal daar echter een onderbouwd dossier bij moeten zitten.

Een adequate reactie van een minder goed beoordeelde werknemer is noodzakelijk geworden.

Wat kan de FNV doen bij beoordeling?

Daarna hebben we een discussie gehad  “Welke ondersteuning zou de FNV moeten bieden bij een beoordeling?”

Daarop kwamen diverse suggesties als;

  • kan de FNV zorgen voor goede procedure van beoordeling en bezwaar
  • kan iemand van de FNV meegaan op gesprek?
  • Kan de FNV me trainen in het voeren en voorbereiden van en beoordelingsgesprek?
  • Kan de FNV het fenomeen van gedwongen verdeling niet aan de kaak stellen?

Doordat er verschillende bedrijven aanwezig waren kwamen de mensen in de discussie erachter dat de praktijk toch soms weerbarstiger is dan de theorie. Aan de onderhandelingstafel wordt vaak ontkent dat er bij beoordelen sprake is van gedwongen verdeling, terwijl lagere leidinggevenden of zelfs de bedrijfsjurist aangeven dat dat wel gebeurt. Het fenomeen van gedwongen verdeling gaat ervan uit dat mensen als volgens een vooraf vastgestelde verdeling te beoordelen zijn.

Wat kan professionals FNV bieden in dit kader?

professionals FNV kan de komende tijd met name bijdragen door mensen bij elkaar te brengen, zodat ervaringen worden uitgewisseld. Daarnaast kan professionals FNV mensen in hun kracht zetten door:

 • Kaderleden opleiden om mee te gaan naar functionerings- of beoordelingsgesprekken.
 • Leden trainen om zo voorbereid gesprekken voor de HR-cyclus  in te gaan.
 • het fenomeen gedwongen verdeling bij beoordelen op de FNV agenda krijgen en aan de kaak stellen. (Gauss-curve)

Wat kan FNV Metaal doen?

Naast Professionals FNV was ook FNV Metaal aanwezig. Dat zijn voor de High Tech Campus veelal de Professionals FNV die bij de bedrijven aan tafel zitten om afspraken met de directie te maken.

Zij kunnen een vinger aan de pols houden om bij te dragen tot een zorgvuldige HR-cyclus. Ook kunnen zij ondernemingsraden helpen om goede afspraken hierover te maken bij de betreffende bedrijven. Met name de volgende bijeenkomst kan ondernemingsraadsleden helpen om beter beslagen ten ijs te treden.

 • De volgende bijeenkomst gaat over beoordelingssystematiek, welke verschillende systemen kennen wij. Daarbij zal een deskundige van de FNV en van de werkgeversvereniging AWVN aanwezig zijn. Dat is met name van belang voor ondernemingsraadsleden die over dit onderwerp afspraken met hun directie moeten maken.

Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op 8 juni 2016 van 11:45 tot ongeveer 13:30 met nazit, wederom op de Boerderij op de High Tech Campus.