Microsoft en Deloitte en een aantal kleinere bedrijven in Amerika, hebben besloten om de jaarlijkse beoordelingsgesprekken met medewerkers af te schaffen. Is hier sprake van een nieuwe trend?

Waarom beoordelingsgesprekken?

Een beoordelingsgesprek wordt gevoerd om te kijken of jij als werknemer voldoet aan de functie eisen, of jij je doelstellingen haalt en om je prestaties te verbeteren. Uit wetenschappelijk onderzoekt blijkt dat beoordelingsgesprekken niet leiden tot meer motivatie bij de werknemers en dat zij zeker niet beter gaan presteren. Hoe kan dat?

Wat meten beoordelingsgesprekken?performance-report-pen-red-38454714

Beoordelingsgesprekken leiden juist vaker tot frustratie van medewerkers omdat de individuele kwaliteiten niet worden meegenomen. Vaak is een beoordelingsgesprek een standaard gesprek, zonder oog voor de unieke kwaliteiten van de betreffende medewerker. Alle medewerkers worden op dezelfde punten beoordeeld, en verwacht wordt dat medewerkers ongeveer op alle onderdelen evengoed presteren. Deze manier van beoordelen levert frustratie op omdat medewerkers het gevoel hebben dat het gesprek alleen gaat over hun mindere punten en niet over hun kwaliteiten en uitmuntende prestaties.

Investeren in medewerkers.

Vervolgens investeren bedrijven in scholing om de mindere kwaliteiten van hun medewerkers te ontwikkelen. En dat is tijd- en geldverspilling. Beter zouden bedrijven investeren in de kwaliteiten van hun medewerkers. Een kwaliteit wordt zo uitgebouwd tot een excellente kwaliteit. Dat maakt het bedrijf blij en zeker de medewerker. Want: wat je goed kunt vind je vaak ook erg leuk. En maakt jou een blijere medewerker. Met minder ziekteverzuim en meer plezier en betere prestaties.

In hun boek ‘Ontdek je sterke punten’ van Buckingham en Clifton signaleren zij ditzelfde. Bedrijven investeren met scholing in zwakke punten van hun medewerkers in plaats van in hun talenten. Bedrijven zouden daarmee moeten stoppen. Zij zouden werknemers de kans moeten geven hun kwaliteiten uit te bouwen. Effectiever en goedkoper.

Wat is het alternatief voor beoordelingsgesprekken?

Door het jaar heen zouden leidinggevenden met medewerkers moeten praten over hun talenten en de ontwikkeling daarvan. En over de wijze waarop die talenten en kwaliteiten ingezet kunnen worden voor (de doelen) van het bedrijf.

Allerlei talenten in huis.

Managers die de kwaliteiten en talenten van hun medewerkers kennen, kunnen bij sollicitaties selecteren op kwaliteiten die in het team minder voorkomen. Zo bouwt de manager aan een team dat veel verschillende kwaliteiten in huis heeft en waar medewerkers elkaar aanvullen en waarin ieder met zijn/ haar talenten wordt erkend en gewaardeerd.