Hoe komt het toch dat je met die ene collega beter kunt communiceren dan met de ander? Waarom snapt de één meteen wat je bedoelt terwijl je dezelfde boodschap bij een ander maar niet aankomt? Langs elkaar heen praten is niet zo moeilijk. Wat kun je er aan doen?

Vorige maand werd ik door een vriendin uitgenodigd om mee te doen aan een persoonlijkheidstest. Daar ben ik altijd wel voor in. Deze test is gebaseerd op het DISC-model. http://www.discfactor.nl/wat-is-disc-2/

Daadkrachtig of interactief?

De letters DISC geven de persoonlijkheidsstijlen weer die de basis vormen van de test. De psycholoog William Marston heeft deze analyse in de vorige eeuw ontwikkeld. De persoonlijkheidsstijlen zijn gebaseerd op gedrag. Hierbij wordt bijvoorbeeld het onderscheid gemaakt tussen mensen die de taak voorop stellen en mensen die de mens centraal stellen in hun reacties. Verder wordt onderscheid gemaakt tussen mensen die snel handelen en mensen die rustig reageren. Voor het gemak zijn aan verschillende types ook nog kleuren toegevoegd. De 4 persoonlijkheidstypes die worden onderscheiden zijn:
1. Daadkrachtig en direct (rood)
2. Interactief en inspirerend (geel)
3. Stabiel en sociaal (groen)
4. Conformerend en correct (blauw)

Daadkr-interact-conform-stab

De analyse die met de test wordt gemaakt gaat over 3 situaties:
• Hoe iemand zichzelf ziet.
• Hoe iemand handelt onder druk en in stressvolle situaties.
• Hoe iemand zich opstelt in en aanpast aan de omgeving.

Bewust van je eigen gedrag

Er wordt gevraagd naar gedrag. Dat betekent dat de reactie, de communicatie gemeten wordt. De analyse helpt je om je bewust te worden van je eigen gedrag, je reactie op anderen en hun reactie op jou. Het inzicht dat je collega een andere kleur “is” verklaart misschien waarom hij jou maar steeds niet begrijpt! Of waarom die collega toch steeds met meer argumenten komt om jou te overtuigen…

Boodschap komt over door andere kleur

In een training met een ondernemingsraad (OR) kon ik dit meteen in de praktijk toepassen. De communicatie tussen de nieuwe directie en de OR verliep niet zo goed. We maakten een korte analyse: de nieuwe directeur was “rood” en “geel”. De OR-leden spraken hem op een “groene” manier aan. Dat werkte niet goed. Nu bereidt de OR de overleggen anders voor. Naast de inhoudelijke punten bespreekt de ondernemingsraad van tevoren ook wat de meest effectieve manier is om de boodschap over te brengen. De OR-leden passen hun communicatiestijl aan in de overlegvergadering. Het gaat vast werken.

Welke kleur ben jij?

Natuurlijk “ben” je geen kleur. Uit mijn test kwam dat ik nu op een geel en groene manier reageer. De rol die bij mij past, is die van adviseur. Geen toeval, dus. En jij, welke kleur ben jij?

  1. Er zijn meer analyse instrumenten gebaseerd op kleur zoals bijvoorbeeld De Caluwe
    http://www.mt.nl/1/3974/home/mt-interview-leon-de-caluwe.html