Volgens de wet mag je werkgever niet zomaar langskomen om je thuis te controleren. Je kunt je werkgever wel ontvangen als je zelf toestemming geeft. Een ambtenaar van de Arbeidsinspectie mag je thuiswerkplek wel controleren. Duidelijke afspraken met je werkgever kunnen problemen rondom controle voorkomen. Mogelijk heeft je bedrijf een privacyreglement dat van toepassing is.

Zie art. 24 lid 3 van de Arbowet.

Zie ook de Europese Raam overeenkomst telewerken.

Links

http://wetten.overheid.nl/BWBR0010346/geldigheidsdatum_11-03-2009

Europese Raamovereenkomst Telewerk