Werknemers die geselecteerd zijn bij de sollicitatie, waarbij permanent gestuurd wordt op presteren, zich ontwikkelen en die jarenlang groeien in hun vak, zijn geen product met vaste spreiding en vast gemiddelde.

Uit vragen en gesprekken blijkt dat bij meerdere bedrijven gebruik wordt gemaakt van een gedwongen bedoordelingsverdeling. Als er 100 mensen een beoordeling krijgen, dan heb je volgens die gedwongen verdeling altijd 16 betere en 16 slechtere mensen in je beoordeling. Men spreekt vaak van de klok- of Gauss curve.

Fundamentele denkfout met klok curve bij HR professionals

Daarbij maken deze HR-professionals een fundamentele fout. Deze curve is alleen geldig als er sprake is van een onafhankelijk normaal verdeelde populatie. Een ding is zeker, bij een personeelsbezetting waarbij mensen vaak 20 jaar bij een bedrijf werken is er zeker geen sprake van een onafhankelijk normale verdeling.

Als je van een normaal verdeelde populatie de slechtste ontslaat en de minder goede met een verbetertraject op een hoger plan brengt, dan houd je geen klok curve meer over.

Voorbeeld op een website statistiek uitgelegdMInus slechtste deel

Vraag 6 onderaan pagina:
Het IQ van alle Nederlanders is normaal verdeeld met een gemiddelde van 100.

Leg uit waarom het IQ van de VWO-leerlingen in Nederland dan NIET normaal verdeeld zal zijn.

Antwoord
Als iedereen in Nederland samen zo’n klokvorm vormt, dan zijn de VWO leerlingen daar het rechterdeel van (dat zijn voornamelijk de leerlingen met een hoger IQ)
Het rechterdeel van een klokvorm kan zelf niet weer een klokvorm zijn!

De klok curve aangepakt

We zullen als FNV deze onjuiste en oneerlijke methode van gedwongen verdeling aan de kaak stellen bij de betreffende bedrijven. Verder zullen we ondernemingsraden ondersteunen om deze praktijk te stoppen. Ook hier is een taak om ondernemingsraden te scholen in de haken en ogen aan dit verwerpelijke instrument van gedwongen verdeling bij beoordelen.