Niet alleen aan je kantoorwerkplek worden eisen gesteld. Ook als je thuis werkt ben je gebonden aan bijvoorbeeld de Arbowet. Voor je werkgever geldt een zorgplicht.

Verantwoordelijkheden thuiswerkplek of flexplek

Met een thuiswerkplek of flexplek op diverse locaties heb je als werknemer meer verantwoordelijkheden: je leidinggevende stuurt op output en geeft je vertrouwen. De vraag hoe met arbeidsomstandigheden om te gaan is niet eenduidig. Je werkgever behoudt de zorgplicht, ook als je buiten kantoor werkt. Dat is wel iets om bij stil te staan. Vaak speelt de OR een rol bij de invulling daarvan. Dan worden afspraken gemaakt over hoe je als werknemer grenzen leert stellen aan bijvoorbeeld de werktijden. Ook komen er afspraken over collegiaal overleg en de manier waarop je kunt samenwerken. En zeker niet onbelangrijk: er komen afspraken die ongezonde werkstress en –omstandigheden moeten voorkomen.

 

Eisen thuiswerkplek wettelijk vastgelegd

Wettelijk heeft een werkgever de plicht om volgens de stand van de techniek risico’s te voorkomen en daarbij preventief op te treden. Denk dan bijvoorbeeld aan een veilige en gezonde werkplek, óók als die buiten kantoor is. De thuiswerkplek moet volgens ergonomische principes worden ingericht. Risico’s kunnen met de RI&E geïnventariseerd worden, vooral als je als thuiswerker daar zelf vragen over beantwoordt. Spreek dan meteen ook af hoe je de uitkomsten gaat evalueren en maak afspraken over voorlichting om de risico’s te beperken.

 

Vergoeding inrichting flexplek of thuiswerkplek

De werkgever heeft verantwoordelijkheden bij de inrichting van je werkplek. Denk dan aan het beschikbaar stellen van voorzieningen zoals een laptophouder en een los toetsenbord. Je kunt van je werkgever ook verwachten dat hij afspraken wil maken over rusttijden. De belastingdienst maakt het mogelijk dat er financiële vergoedingen komen. Eventueel krijgen die een plek in de werkkostenregeling.

 

Checklist ergonomische thuiswerkplek of flexplek

Het ergonomisch inrichten van je thuiswerkplek begint bij je stoel: steun in je onderrug, bovenbenen en onderarmen.

– Armleggers met een vlakke steun en op gelijke hoogte met het werkblad.

– De tafel is mat en 80 centimeterdiep zodat je scherm op 50 centimeter recht voor je kan staan.

– De hoogte van de tafel is liefst variabel. Als dat niet kan is-ie 74 tot 76 centimeter hoog, waarbij een te hoge tafel wordt gecompenseerd met een voetsteun waardoor er je bovenbenen niet knellen.

– Je scherm op laptop staat haaks op het venster om spiegeling te voorkomen. De bovenrand ervan is op ooghoogte!

– De grootte van je scherm is tussen 14 en 21 inch. Bij Windows wordt een groter scherm aan aanbevolen!