Centraal vakbondshuis “het Facet” Hertogswetering 159, Utrecht

Leden in de sector diensten (branches: Finance, ICT, Overige Zakelijke Dienstverlening, Schoonmaak, Flex en Beveiliging) bewust maken van gevolgen van eventuele verregaande invoering van robotisering en digitalisering. Dit zou in de nabije toekomst een grote invloed op de gehele arbeidsmarkt en de individuele baan van een lid kunnen hebben.

Hoe kunnen we als bond daarin onze leden begeleiden, alert maken en voorbereiden om ze zo op de toekomst voor te bereiden? Deze bijeenkomst moet niet gezien worden als een eindpunt maar eerder een aftrap van een verdergaand traject dat rondom dit thema eventueel regionale voortzetting krijgt.

Inleiding door Professor Steven Dhondt

Steven Dhondt verwijst naar zijn onderzoek voor het UWV (jan 2019 ) waarin duidelijk gemaakt wordt dat niet alles dat technisch kan, ook meteen wordt ingevoerd. Dat heeft mede te maken met drie hoofdgebieden:
1. Technisch; Wat kan er?
2. Investeringen: wat wordt erin geïnvesteerd door bedrijven en overheden?
3. Adaptatievermogen; Hoeveel kennis en infrastructuur is er binnen de organisatie al aanwezig?

Dat is een duidelijk andere benadering dan het World Economic Forum ; dat wat technisch mogelijk is, zal ook daadwerkelijk snel worden ingevoerd. Dat neemt niet weg dat het goed is om over dit onderwerp met leden uit de dienstensectoren aan de slag te gaan. Immers ook al zijn Keulen en Aken niet op een dag gebouwd, er wordt gebouwd en de toekomst zal er anders uitzien dan het heden. Veranderingen volgen zich wel in hoog tempo op.

Voorlopig programma

10:30 uur Inloop op het Facet
11:00 uur Lezing door Steven Dhondt
12:30 uur Lunch & netwerken
13:15 Uur Rondje langs de velden bij diensten
Schoonmaak, IT, Reisbranche, Finance, Call centers
14:30 uur korte pauze
14:45 uur Uitrollen koerskaart robotisering
16:00 uur afsluiting

Hieronder aanmelden