Een goed functioneringsgesprek heb je zelf niet helemaal in de hand. Maar je kunt wel zorgen dat je invloed zo groot mogelijk is. Hoe doe je dat? Hieronder een aantal tips om je functioneringsgesprek goed voor te bereiden.

  

Tips voorbereiden functioneringsgesprek

Beoordelen is een deel van de gesprekscyclus. Vaak bestaat die uit drie delen: een doelstellingsgesprek, een functioneringsgesprek en tenslotte de beoordeling. Zorg om goed beslagen ten ijs te komen eerst voor een gedetailleerde voorbereiding.

Pak je functieomschrijving er nog eens bij. Bekijk alle taken en werkzaamheden heel zorgvuldig. Bedenk bij ieder onderdeel hoe je functioneren op dat punt de afgelopen periode is geweest en evalueer voor jezelf. Wees eerlijk en objectief tegenover jezelf. Geef toe dat sommige dingen beter hadden gekund.

Kijk goed waar verbeteringen mogelijk zijn en welk gedrag je zou kunnen veranderen voor een betere score. Zorg dat je op elk onderdeel een ‘verhaal’ hebt naar je leidinggevende. Geef niemand anders de schuld, maar reflecteer op je eigen gedrag. En geef in het gesprek aan waar jij kunt verbeteren en wat je daarvoor nodig hebt.

Functioneringsgesprek: bekijk eerder gemaakte afspraken

Kijk van te voren ook terug naar de afspraken die je hebt gemaakt met je leidinggevende, je targets. Wat heb je ervan gerealiseerd, wat niet? Waarom niet? Schiet niet in de verdediging in het gesprek, maar denk mee. Zorg dat je jezelf op alle targets van te voren weer hebt geëvalueerd. Wees kritiek voor en breng zelf punten naar voren.

Krijg je kritiek en ontken je die dan zal je leidinggevende geïrriteerd worden en zijn/haar punt alleen maar sterker naar voren brengen. Laat het gesprek geen ‘welles-nietes’ discussie worden.
Als je kritiek niet begrijpt; vraag dan door totdat je begrijpt waar je leidinggevende op doelt. Probeer neutraal te blijven.

Nieuwe doelstellingen vaststellen

Aan het eind van een functioneringsgesprek kunnen nieuwe doelen worden vastgesteld. Vaak is daar een apart planningsgesprek voor. Denk van te voren na over je nieuwe doelstellingen. Breng ze zelf naar voren. Houd ze positief en realistisch.

Ga niet akkoord met irreële doelen. Ga daarover in discussie; onderhandel er desnoods over. Wat wel en niet reëel is, is niet altijd objectief vast te stellen. Neem zelf veel initiatief, je leidinggevende zal dat waarderen.

Functioneringsgesprek en salarisonderhandelingen

Is in je functioneringsgesprek gelegenheid om te praten over aanpassing van je salaris? Bij een goede tot zeer goede beoordeling lijkt dat logisch. Ook als je nieuwe taken afspreekt kun je het onderwerp salaris aansnijden. In hoeverre je leidinggevende is gemandateerd om jou meer salaris toe te kennen weet je vaak al. Probeer voorzichtig te onderhandelen; kijk of er überhaupt ruimte zit.