Als Nieuw Werkende medewerker krijg je zeggenschap over je werktijden en over de plaats waar je werkt. Dat klinkt eenvoudig, maar er komt veel bij kijken. Voor jezelf, voor je leidinggevende en misschien ook wel voor de manier waarop werk wordt georganiseerd.  

Overwegingen?

Het Nieuwe Werken is niet overal hetzelfde: het moet op maat worden gemaakt zodat het bij je bedrijf, je functie en jezelf past. Het is niet iets wat in de lijn bedacht wordt en vervolgens geimplementeerd. Het samenwerken vergt vanaf het begin  een omslag bij de werknemer maar ook bij de manager.  Van deze laatste worden andere vaardigheden en  kwaliteiten gevraagd. Effectief leidinggeven aan thuiswerkenden is echt anders dan aan mensen die tussen bedrijfsmuren werken.

Communicatie, samenwerking en het geven en nemen van verantwoordelijkheden, zijn belangrijke onderdelen om de werkprocessen te veranderen. De aansturing en begeleiding zal moeten worden aangepast. Het lastigste van dit geheel is de aansturing op output in plaats van aanwezigheid. Belangrijk is de doelstelling van de afdeling en die vertalen naar een concrete bijdrage per medewerker. Maar ook: wat wil je bereiken en waarom?

Valkuilen?

Je maakt als leidinggevende wel afspraken maar bent niet in staat ze te monitoren. Of je vindt het lastig medewerkers aan te spreken op de doelstellingen. Dan speelt de mate van volwassenheid van de arbeidsrelatie een rol: is er een open dialoog met medewerkers en lukt het om ieders verantwoordelijkheden te bespreken? Als medewerker krijg je meer vrijheden die niet echter vrijblijvend zijn. Misschien mag je zeggen dat je ruimte krijgt en de plicht die in te vullen. Transparantie is dan een sleutelwoord.

Sociale contacten

Als Nieuw Werkende medewerkers bepaal je zelf hoe en hoe vaak er collegiaal overleg is. Ook dat is niet vrijblijvend. Ook het contact tussen leidinggevende en medewerker vraagt planning. De leidinggevende moet inzicht blijven houden op het welbevinden van de medewerker. Misschien wel meer dan in de oude situatie.

En verder?

De politiek gaat zich er ook mee bemoeien. Er is een initiatief wet van Groen Links en CDA. Deze partijen willen het recht op thuiswerk vastleggen.