Dit lijkt een open deur, toch stelt Professionals FNV vast dat er aan de beoordelingssystemen van veel bedrijven iets fundamenteel fout is. Als professional doe je je werk professioneel. Dat verwacht je ook van je leidinggevende of bedrijf. Toch gaat er het nodige mis en worden de vraagtekens die professionals bij hun beoordeling zetten groter.

Het halen van doelen

Om als organisatie de gestelde doelen te halen is het belangrijk dat iedereen weet wat er van hem/haar wordt verwacht. Dat leidt vaak tot een geïnstitutionaliseerde cyclus van HR gesprekken.
Doelstellingsgesprek, functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek zijn vaak de meest zichtbare uitingen van deze doelgerichtheid van een organisatie. Op zich is er niets mis met doelgerichtheid. Toch is de menselijke maat wellicht belangrijker dan een quasi objectieve beoordeling .

Behoefte aan feedback

Om de organisatiedoelen te bereiken is het belangrijk om meer aandacht aan de mens te besteden. Aandacht wordt in veel bedrijven vertaald in de HR cyclus.

Soms komen deze formele gesprekken in de plaats van de gewone menselijke aandacht die iedereen verdient. Goede persoonlijke feedback komt zowel het resultaat als de mensen die het betreft ten goede.

Als een relatie tussen leidinggevende en werknemer verwordt tot enkel het aanvragen van verlof en het voeren van formele HR gesprekken is er toch iets niet in orde. Mensen zoeken erkenning. Dat geldt ook in de werkomgeving. Als er jarenlang geen aandacht aan medewerkers wordt besteed helpt dat niet om meer plezier in het werk te krijgen. Of om beter te functioneren.  Geen HR gesprek dat hier iets aan kan veranderen.

Positieve bijsturing

Een beoordelingsgesprek kan dienen als positieve feedback om beter te voldoen aan wat een bedrijf verwacht. Als het doel van een beoordelingsgesprek is om mensen feedback te geven zal dat tot betere prestatie leiden. Een eerlijke beoordeling mag best tot de conclusie leiden dat wegen zich scheiden. Ook kan een slecht uitgevallen beoordeling leiden tot een verbeterplan. Als dat goed gebeurt en een medewerker ervaart dat de beoordeling eerlijk verlopen is zal het effect uiteindelijk voor beide partijen beter zijn.

Gedwongen verdeling of zelfs de Gausskromme

Toch gaat daar het nodige mis. De steeds meer gehoorde klacht is dat leidinggevenden zich gedwongen zien om volgens een vooraf vastgestelde verdeling mensen te beoordelen. Een afdeling waarbij iedereen aan de verwachte doelstellingen voldoet, kan dan botweg niet. Door fout gebruik van statistische principes worden leidinggevenden gedwongen niet eerlijk te beoordelen. Mensen geven aan dat juist dit zeer onrechtvaardig te vinden. Lees in een ander artikel wat er fundamenteel fout is aan gedwongen verdelingen bij beoordelen.

Angelsaksisch model

Race naar de finish

Allemaal verliezers behalve één?

Deze trend lijkt te zijn overgewaaid vanuit de USA, waar in sommige bedrijven al jaren geldt ‘Up or Out’. Veel bedrijven hanteerden het principe dat er elk jaar 20% van het personeel het veld moet ruimen in verband met “minder” functioneren.
Deze systematiek heeft er mede toe geleid dat er geen enkele loyalitiet naar deze bedrijven is, immers je bent je baan niet zeker dus waarom daaraan je lot verzekeren. Een ander gevolg van deze doorgeschoten dwang tot afrekenen is dat men collega’s niet vertrouwt. Degene die gebruik maakt van jouw idee is straks jouw concurrent. Daarnaast betekent innovatie van bedrijfsprocessen dat je straks je baan wellicht kwijt bent, dus laat het maar inefficiënt blijven.

Wat kun je er als professional mee?

Als Professional verdien je een eerlijke beoordeling die niet het gevolg is van toevallige economische voor of tegenspoed, of van een gedwongen verdeling van de beoordeling. Als je een eerlijke beoordeling wilt, is het natuurlijk wel van belang om beslagen te ijs te komen. Professionals FNV kan je wellicht helpen bij de voorbereiding van al je HR gesprekken. Ook kan Professionals FNV wellicht collega’s trainen om met anderen mee te gaan naar een HR gesprek. Dat komt de kwaliteit van gesprekken vaak al ten goede.
Laat ons weten wat je van Professionals FNV verwacht bij beoordelingsgesprekken.