SAMEN LEREN, EN ONTWIKKELEN

Het motto van Professionals FNV is niet voor niets ‘Ontmoeten, samenwerken en ontwikkelen’. Want juist uitwisseling, reflectie en elkaar steunen is wat deelnemers aan onze workshops en bijeenkomsten het meest waarderen. En precies daarom start Professionals FNV nu met een pilot voor werknemers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken: Intervisie.

Wat is intervisie?

Intervisie is een regelmatig, gestructureerd overleg van een kleine groep hiërarchisch gelijkwaardige professionals, waarin vragen over het eigen functioneren centraal staan. Het doel ervan is elkaar uitnodigen tot zelfreflectie, ondersteuning krijgen van elkaar, deskundigheden vergroten of op peil houden en leren van praktijkervaringen. Kortom: gelijkgestemden, die elkaar ondersteunen en van elkaar leren.

Intervisie: de opzet

Jouw intervisiegroep, met deelnemers uit dezelfde sub-sector, krijgt drie of vier keer begeleiding van een ervaren begeleider, maar wordt op den duur helemaal zelfsturend. De begeleider leert de groep om zelf intervisie toe te passen, inclusief de verschillende methoden die daarbij ingezet kunnen worden. De groep bepaalt zelf de onderwerpen die besproken worden, welke methodiek wordt ingezet en de frequentie van samenkomen.

Bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken krijgen medewerkers elke 7 jaar een andere rol. Dat is voor veel mensen in het begin een onzekere tijd. Deelnemen aan een intervisiegroep geeft je dan houvast: je kunt met collega’s sparren en vragen stellen, zonder daarop afgerekend te worden. Ook als je niet direct wordt geplaatst is een intervisiegroep dé plek om te ontdekken waar jij op je best zou zijn.

Deelnemen aan de pilot Intervisie

Professionals FNV nodigt medewerkers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken uit om deel te nemen aan onze pilot Intervisie. Jouw deelname is bijzonder waardevol voor jouzelf en je collega’s. Daarnaast help je Professionals FNV met het optimaliseren van onze aanpak, zodat wij én toekomstige deelnemers van jou kunnen leren.

De intervisiebijeenkomsten van de pilot voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken vinden plaats in het FNV Vakbondshuis, Toernooiveld 5 in Den Haag. Je hoeft geen lid te zijn van FNV om deel te nemen aan een intervisiegroep.

Inschrijven kan via het onderstaande formulier,

Aanmelden Intervisie Buitenlandse Zaken

Laat je contactgegevens achter zodat we contact kunnen opnemen.
  • voor evenwichtige samenstelling van groepen