SAMEN LEREN, EN ONTWIKKELEN

Het motto van Professionals FNV is niet voor niets ‘Samen leren en ontwikkelen’. Want juist uitwisseling, reflectie en elkaar steunen is wat deelnemers aan onze workshops en bijeenkomsten het meest waarderen. En precies daarom start Professionals FNV nu samen met FNV Onderwijs en Onderzoek een pilot voor universitair docenten met een tijdelijke aanstelling.

Wat is intervisie?

Intervisie is een regelmatig, gestructureerd overleg van een kleine groep hiërarchisch gelijkwaardige professionals, waarin vragen over het eigen functioneren centraal staan. Het doel ervan is elkaar uitnodigen tot zelfreflectie, ondersteuning krijgen van elkaar, deskundigheden vergroten of op peil houden en leren van praktijkervaringen. Kortom: gelijkgestemden, die elkaar ondersteunen en van elkaar leren.

Intervisie: de opzet

Jouw intervisiegroep, met deelnemers die allemaal docent zijn aan een universiteit, krijgt drie of vier keer begeleiding van een ervaren coach en wordt op den duur helemaal zelfsturend. De begeleider leert de groep om zelf intervisie toe te passen, inclusief de verschillende methoden die daarbij ingezet kunnen worden. De groep bepaalt zelf de onderwerpen die besproken worden, welke methodiek wordt ingezet en de frequentie van samenkomen.

Bij de UvA, de UU en de VU werken veel docenten met een tijdelijke aanstelling. Veel van deze docenten zijn jong en hebben nog weinig ervaring met het geven van colleges en het begeleiden van studenten. Door de tijdelijke aanstelling is dit bovendien voor veel docenten een onzekere tijd. ‘Wordt mijn contract verlengd, heb ik perspectief bij de universiteit of moet ik me oriënteren op een baan in een andere onderwijssector of elders’? Deelnemen aan een intervisiegroep geeft je dan houvast: je kunt met collega’s sparren en vragen stellen, zonder daarop afgerekend te worden. Ook is een intervisiegroep dé plek om te ontdekken waar jij op je best zou zijn.

Deelnemen aan de pilot Intervisie

FNV Onderwijs en Onderzoek nodigt docenten van de UvA, de UU en de VU uit om deel te nemen aan onze pilot intervisie. Jouw deelname is bijzonder waardevol voor jouzelf en je collega’s. Daarnaast help je Professionals FNV met het optimaliseren van onze aanpak, zodat wij én toekomstige deelnemers van jou kunnen leren.

De intervisiebijeenkomsten van de pilot voor docenten van de UvA, de UU en de VU vinden plaats in het FNV Vakbondshuis, Leidsche Rijn, Hertogwetering 159 te Utrecht. Je hoeft geen lid te zijn van FNV om deel te nemen aan een intervisiegroep.

Inschrijven kan via het onderstaande formulier.

Aanmelden universiteiten

Laat je contactgegevens achter zodat we contact kunnen opnemen.
  • voor evenwichtige samenstelling van groepen