Maximale pensioenopbouw –  In Nederland heb je te maken met een maximale pensioenopbouw. Lees hier wat de fiscale grenzen van je pensioenopbow zijn.

lees verder

Het fiscale kader geeft onder andere aan dat een pensioenuitkering nooit hoger mag zijn dan 100% van het salaris. Dat komt omdat je over betaalde pensioenpremies nu geen belasting betaald (dat doe je als je pensioen ontvangt; omkeerregel). Daarom zijn er fiscale grenzen aan je pensioenopbouw.

Minimale AOW-franchises en (maximale) opbouwpercentages (Jan 2016)

Opbouw


Toelichting

Eindloon Middelloon
Franchise Opbouw Franchise Opbouw
Max. opbouw € 14.657 1,657% € 12.953 1,875%
Bij lager opbouw% € 13.211 1,570% € 11.675 1,788%
.. € 11.704 1,483% € 10.343 1,701%
Eigen beheer € 21.441 1,657% € 18.948 1,875%

Lager salaris: minimum franchise (met passend maximale pensioenopbouw) optimale regeling

Dit betekent in de praktijk dat men voor een middelloonregeling uitgaat van een minimale franchise van ongeveer Euro 10.343,- met bijbehorend een maximale opbouwpercentage  van <1,701% (bij Eindloon < 1,483%).

Hoger salaris: maximale pensioenopbouw (met minimale franchise) is een optimale regeling.

Voor mensen met een hoger salaris is het gunstig als de regeling binnen ditzelfde kader uitgaat van maximale opbouwpercentage van 1,875%  voor middelloon (1,657% bij Eindloon). De bijbehorende franchise ligt dan wel ruim Euro 2600,- hoger (dus daarover wordt geen pensioen opgebouwd).

Maximale hoogte nabestaande pensioenopbouw

Daarnaast is er fiscaal nog ruimte in met name de maximale nabestaande pensioenopbouw. Dit mag opgebouwd worden tot 50% van het laatste salaris. (in de praktijk 70% van 70% van dat salaris) Dit opgebouwde nabestaande pensioen mag op pensioendatum omgeruild worden tegen een hoger ouderdomspensioen. Ook mag men dit nabestaande pensioen gebruiken om eerder met pensioen te gaan.