Thomas & Kilmann ontwikkelden een veel gebruikt model om conflict- of gespreksstijlen te omschrijven. In hun model beschrijven zij vijf stijlen. Doordrukken, vermijden, samenwerken, toegeven en compromis sluiten. Iedereen heeft een ‘voorkeursstijl’ waar hij/zij zich het meest in thuis voelt.  Doe de test.

Wat is jouw stijl? Doe de test.

Als je de test doet via deze link krijg je meteen de uitslag en weet je wat jouw voorkeursstijl is.
Het is niet zo dat je slechts één stijl toepast. Iedereen kent alle stijlen, maar één stijl heeft je natuurlijke voorkeur. Het is handig als je bewust van stijl kunt wisselen. Immers, soms vraagt een situatie of een gesprek met een bepaald persoon om een bepaald soort stijl.

De vijf stijlen van Thomas & Kilmann.

Is doordrukken jouw stijl?

(vechten, forceren, wedijveren) My way or the highway’


Als er brand is, kun je het best de stijl ‘doordrukken’ gebruiken. Win-Loose; Actie is dan namelijk van levensbelang. Maar in een conflict met je buren of je leidinggevende is de stijl ‘compromis zoeken’ of ‘samenwerken’ veel handiger. De doordrukker is een assertieve persoon, hij of zij bekommert zich niet om samenwerking of het welbevinden van mensen in zijn directe omgeving. De doordrukker wint op de korte termijn.

Vermijden (ontlopen):

‘I will think about it tomorrow’


De vermijder realiseert zijn eigen doelen niet, maar is ook niet geïnteresseerd in de relatie met de ander. Hij vermijdt het liefst conflicten en vindt eigenlijk dat hij er niets mee te maken heeft. Het conflict wordt ontkent, alsof het dan vanzelf overgaat. Voordeel van die afstand is trouwens dat vermijders wel goed in staat zijn een objectief oordeel over het conflict te geven. Ze hebben namelijk aan beide zijden weinig tot geen belang. Geeft wel ruimte om af te koelen en voorkomt  escalatie

Samenwerken

‘Two heads are better than one’


Degene die de samenwerking zoekt probeert de relatie goed te houden, maar ook zijn doelen te realiseren. Hij heeft een goede balans gevonden tussen eigenbelang en het belang van de ander. De samenwerker exploreert de situatie, is steeds bezig belangen te onderzoeken, te behartigen, voorstellen te doen, en te checken.
Win-Win; kost veel tijd en is duurzaam)

Toegeven ( aanpassen)

‘It would be my pleasure’


Degene die met name toegeeft bekommert zich vooral op de relatie met de ander. Hij is zeer coöperatief.  Hij wordt meestal aardig gevonden, kan zich goed inleven in anderen, is daarom een goede gesprekspartner. Zijn doelen haalt hij helaas niet binnen. Loose-win; Nuttig als de behoefte, noodzaak of kennis van de ander hoger zijn dan dat je dat zelf ervaart.

Of is het compromis sluiten jouw stijl?

‘Let’s make a deal’


Iemand zonder ruggengraat. Een berekenende onderhandelaar. Zeker mag de andere partij enkele punten binnenhalen. Maar daar staat dan tegenover dat hij zelf ook op een aantal punten zijn zin krijgt.
Ook wel Loose-loose genoemd

Ander materiaal over Thomas & Kilman