De vragen stapelen zich op. Waar moet je terecht en wat betekent het voor jouw? De nieuwsmedia rollen over elkaar heen om aan de poten van ons pensioenstelsel te zagen. De belangrijkste poot daarvan is draagvlak. Draagvlak bestaat bij de gratie van vertrouwen in een gegarandeerde oude dag. Maar wat nu?

Crisis, lage rente en het ouder worden van de mensen brengen pensioenfondsen in problemen.

Dat lees en hoor je in kranten en op televisie. Wat betekent dat eigenlijk? Hoe kom jezelf aan meer informatie? Waar moet je op letten?

  • Moeten premies omhoog?
  • Moeten regelingen worden versoberd?
  • Moet de opbouw lager worden?

Wat is waar en wat niet?

  • Welke veranderingen zijn op Komst?
  • En wat betekent dat voor uw pensioen?

Hoe is het huidige pensioen opgebouwd?

Waarom geeft samen sparen in een collectief fonds nog steeds de meeste voordelen en is beleggen echt wel nodig voor een goed pensioen? De Zembla uitzending van zaterdagavond 5 februari probeert de pensioenen in de hoek van de under-performers te plaatsen. Van de andere kant willen mensen massaal ook dat deze fondsen niet in maatschappelijk bedenkelijke belangen beleggen. We meten met twee maten. Daarom even wat feiten op een rij.

Appeltje voor de dorst

In Nederland hebben wij veel gespaard voor een goed pensioen op latere

leeftijd. Vakorganisatie en werkgevers regelen al jaren een goed en betaalbaar pensioen. Doordat iedereen meebetaald en de premies voor alle deelnemers bij een bedrijf even hoog zijn, is het voor iedereen betaalbaar.

Een paar kinken in de kabel

Er zijn nu een aantal ontwikkelingen gaande, die vragen om aanpassingen van ons pensioen. In 2008 ontstond de kredietcrisis. Dat betekende:

  • Beurzen daalden.
  • Rente daalde.

De beurskoers

Pensioenfondsen zijn wereldwijde beleggers en de waarde van hun beleggingen ging fors onderuit. Beleggen is nodig, omdat dit op langere termijn meer oplevert dan sparen. Dat hoger rendement is nodig om pensioenen waardevast te maken. Alleen het gegarandeerde bedrag voorziet niet in jaarlijkse aanpassing van pensioen met de inflatie.

De rekenrente

Doordat de pensioenfondsen lagere rente (was  2%) ontvangen, moet er meer geld in kas zijn om aan hun verplichtingen te voldoen.

Als je over veertig jaar geld vastzet om op die datum jaarlijks pensioen bijv. €900 per jaar opgebouwd recht te krijgen moet je ongeveer €5200,- nu inleggen, terwijl bij een rente van 4% dat slechts ongeveer €2000,- zou moeten zijn. Pensioenfondsen moeten rekenen alsof ze de komende jaren niet meer verdienen met beleggingen dan de rente van vandaag. Is die te laag dan moet er dus veel meer geld in kas zijn voor toekomstige  pensioenen.

Langer leven = langer genieten van pensioen

Een derde “probleem” ontstond doordat wij langer leefden dan de deskundigen hadden voorzien. Eigenlijk een heugelijk feit, maar langer leven betekent langer van je pensioen genieten. Voor die extra tijd is geen geld gespaard. Daar moet ook iets voor bedacht worden