Je inkomen als professional, daar wil ik het eens over hebben. Geld komt binnen en het vliegt weg.  Als werknemer hoef je je over een aantal zaken weinig zorgen te maken. Weinig zorgen: niet geen zorgen.

Architectenbranche bijt spits af

Zelfstandige professionals doen er goed aan zich wel intensief met hun inkomen bezig te houden. Inkomen nu, en, vooral, inkomen later: bij arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en pensioen. Over de verschillen en overeenkomsten tussen deze twee groepen werden in de architectenbranche afspraken gemaakt.

Je inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Voor ZZP-er niet geregeld.

Als werknemer denk je niet veel na over wat je maandelijks krijgt bijgeschreven als je arbeidsongeschikt of werkloos bent. Toch is dat gebrek aan aandacht niet handig. De ww bijvoorbeeld, is niet 70 procent van je laatste inkomen. Daar geldt een maximum voor. Zolang je inkomen lager is dan dat maximale dagloon, krijg je bij ziekte en arbeidsongeschiktheid een tijdlang die 70 procent van je normale salaris. reading-broken-leg-woman-book-sitting-grass-31306246
Verdien je meer dan dat maximum, dan loop het percentage snel omlaag. En trouwens, die berekening van dat maximum veranderde onlangs. Vanaf 1 juli kijkt het uwv naar je inkomen waarover je het jaar voor je werkloosheid belasting en sociale premies betaalde. Dat maximum wordt 2 keer per jaar vastgesteld; in de tweede helft van 2015 is het € 195,96 per dag, waarbij een maand 21,75 werkdagen telt.

Lengte werkloosheidsuitkering ook veranderd

Ook de lengte van werkloosheidsuitkering is de afgelopen tijd veel veranderd. Wettelijk is er een maximale duur van zo’n twee jaar. Wel spraken bonden, overheid en werkgever af om per bedrijf of sector een derde jaar in te vullen. Vooralsnog komt daar weinig van terecht, als is de FNV die afspraak zeker niet vergeten. Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid geldt ook die maximale duur van twee jaar.

Ik ben ZZP-er Hoe zit het met ziekte en werkloosheid?

Voor zelfstandige professionals gelden die uitkeringen bij werkloosheid en ziekte niet. Die moet je zelf regelen. Of misschien: die mag je zelf regelen. Er zijn tal van verzekeringen die uitkeren bij arbeidsongeschiktheid. Datzelfde geldt voor je ‘oudedag’ inkomen.

Ik ben ZZP-er. Hoe bereken ik deze risico’s in mijn uurprijs?

Hoe neem je de kosten daarvoor mee bij de berekening van je tarief? Misschien dat de afspraken uit de architectenbranche kunnen helpen. Daar is de cao geëvalueerd tot caoo, waarbij die laatste ‘o’ voor ‘opdracht’ staat; voor zzp-ers dus. De salaristabellen in die caoo gelden als minimum voor zelfstandigen en liggen een factor anderhalf boven die van in collega werknemers. Minimaal zou een zelfstandige voor hetzelfde werk dus anderhalf maal het uurtarief van een gelijkwaardige werknemer moeten verdienen. De branche geeft aan dat dit meerdere bedoeld is voor vakantie, arbeidsongeschiktheid, pensioen en bijvoorbeeld scholing. En die salarissen kun je checken in de FNV cao databank.