FNV loopbaanbegeleiding: op weg naar duurzame inzetbaarheid!

De FNV zet bij cao’s en Sociale Plannen in op duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Ook in de cao en het Sociaal Plan voor de SER en de Productschappen hebben we hier afspraken over gemaakt.

Met deze afspraken willen we bereiken dat medewerkers op een gemotiveerde en gezonde wijze actief kunnen blijven in werk. Hierbij is het van belang dat je als werknemer zicht krijgt op je inzetbaarheid. En dan niet alleen op de directe inzetbaarheid op dit moment en in je huidige functie, maar ook op toekomstige situaties en andere functies.

Wat bieden we?

Een loopbaancheck is een instrument om een momentopname van je loopbaan te maken. Het is een kort begeleidingstraject zodat je een beter beeld krijgt van je inzetbaarheid. Met de uitkomsten hiervan kun je met je werkgever afspraken over je persoonlijke ontwikkeling maken.
Wil je meer weten of wil je je aanmelden? Neem contact op met: de FNV ; Ingrid van Nieuwkuijk, 06 22445967 of mail naar: ingrid.vannieuwkuijk@fnv.nl

De loopbaancheck bieden we in drie vormen aan:

Persoonlijke Profiel Analyse (PPA)

Bij een PPA vul je een digitale vragenlijst in. Op grond hiervan kunnen diverse rapporten en bijbehorende analyses worden gegenereerd. Het basisrapport beschrijft het eigenbeeld met werksterktes, zelfmotivatie, functie/ taakaccenten, trefwoorden, aanpassingen in de werksituatie, gedrag onder druk, mogelijke spanningen en motivatoren.

Op grond hiervan is het mogelijk om carrière richtlijnen te geven ten aanzien van mogelijke functies of beroepen. Het persoonlijke rapport en de analyse worden besproken en toegelicht door een loopbaancoach.

Wil je meer weten of wil je je aanmelden? Neem contact op met: FNV; Ingrid van Nieuwkuijk, 06 22445967 of mail naar: ingrid.vannieuwkuijk@fnv.nl

Loopbaanadviesgesprekken

Kern van de loopbaanadviesgesprekken is dat met externe hulp nagegaan wordt of je de mogelijkheden en de ambitie hebt om je verder te ontwikkelen. Vervolgens wordt in het loopbaanadviesgesprek gezocht naar de antwoorden waarmee je je competenties en voorkeuren in kaart kunt brengen. Je ontvangt een vertrouwelijk verslag van het gesprek (de gesprekken) en er komt  een op maat gemaakt actieplan. Dit kun je uitvoeren of je kunt er later op terug vallen als de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Er vinden 2 individuele gesprekken plaats.

Wil je meer weten of wil je je aanmelden? Neem contact op met: FNV; Ingrid van Nieuwkuijk, 06 22445967 of mail naar: ingrid.vannieuwkuijk@fnv.nl

Workshop “loopbaancheck”

In deze eendaagse workshop ga je in een groep aan de slag om je bewust te worden van je wensen en mogelijkheden in je loopbaanontwikkeling.

Aan de hand van een aantal opdrachten wordt je je bewust van je huidige situatie. Vervolgens worden je wensen en competenties in kaart gebracht en komt er een persoonlijk profiel uit. Op basis van dit persoonlijke profiel formuleer je doelen en werk je deze uit.

Dit kan dan een mogelijke volgende loopbaanstap zijn.

Maar deze workshop kan ook benut worden om een momentopname van je loopbaan te maken. Je houdt je zelf een spiegel voor om te bezien of je huidige profiel nog past bij datgene wat je wilt. Door deze workshop in groepsverband te organiseren kan er van elkaar geleerd worden, ontstaat er dynamiek tussen de deelnemers en is er de mogelijkheid tot feedback naar elkaar.

Wil je meer weten of wil je je aanmelden? Neem contact op met: FNV; Ingrid van Nieuwkuijk, 06 22445967 of mail naar: ingrid.vannieuwkuijk@fnv.nl
of vul onderstaand aanmeldformulier (beneden deze pagina) in

Aanbod rondom Outplacement

Voor de medewerkers die boventallig dreigen te worden, is er ook een aanbod voor outplacement. Bij outplacement gaat het om het begeleiden naar een passende functie bij een andere organisatie.

Dit traject heeft als uitgangspunt dat het bijdraagt aan het versterken van je persoonlijke kracht, gericht op duurzame inzetbaarheid. De aanpak is er dan ook op gericht om het zelfvertrouwen en de vaardigheden te verstevigen, zodat de mate van zelfredzaamheid duurzaam wordt vergroot. Daarnaast wordt er concrete hulp geboden en adviezen gegeven als daar behoefte aan is. Eventuele scholing, analyses, sollicitatietraining en aansluiting op digitale vacaturebank (Datavac) maken deel uit van het traject.

FNV werkt in de uitvoering samen met SWA HR Diensten. SWA HR Diensten kan in haar aanpak al bogen op ruim 27 jaar ervaring als HR dienstverlener. Meer informatie is te vinden op www.swahrdiensten.nl.

Wil je meer weten of wil je je aanmelden? Neem contact op met: FNV; Ingrid van Nieuwkuijk, 06 22445967 of mail naar: ingrid.vannieuwkuijk@fnv.nl

SWA HR Diensten:

030-2326140

Mevrouw drs. Tonnie Latour

De heer drs. Frans Bergman

E-mailen kan ook: info@swahrdiensten.nl

 

Aanmeldformulier loopbaancheck

Met dit formulier kun je je opgeven voor een loopbaancheck.
  • Om na te gaan onder welke cao, sector of bedrijfsafspraak deze loopbaancheck valt.
  • van belang zodat de coach zich kan voorbereiden
  • Om plaats vast te stellen waar we de loopbaancheck houden.
  • Date Format: DD slash MM slash YYYY