Afspraken bij Deutsche Bank

Bij Deutsche Bank is afgesproken dat iedere werknemer eens in de drie jaar een employability-scan kan laten uitvoeren door de vakorganisatie.
Dat is een afspraak die we eerder maakten bij o.a. ING, Rabobank en KPN Corporate Market. De ervaringen daar zijn uiterst positief.

De Talentencheck

Zo om de paar duizend kilometer een kleine beurt voor uw auto. Of om de paar jaar een schilderbeurt voor uw huis….Natuurlijk. We zorgen goed voor onze spullen. Waarom doen we datzelfde niet voor onze loopbaan? Zo eens in de paar jaar kijken waar u staat. Of u nog blij wordt van uw werk. Nog fluitend naar uw werk gaat. Nog aan het juiste bureau zit.

Met de Talentencheck gaat u een dag lang, met een loopbaancoach, individueel, bezig met uw loopbaan. Groot onderhoud dus.

Wat levert zo’n Talentencheck u op?

 • Inzicht in waar u op dit moment in uw loopbaan staat. Hoe het zit met uw voldoening, passie en energie.
 • Antwoord op de vraag of u op deze plek nog het beste uit uzelf naar boven haalt.
 • U heeft de mogelijkheden geëxploreerd, die boven kwamen drijven na een dag sparren met uw loopbaancoach.
 • U krijgt inzicht in hoe u uw talenten inzet en op welke wijze u uw talenten optimaal gebruikt.
 • U krijgt inzicht in wat effectief is in uw werkgedrag en wat minder effectief is.
 • U kunt bewuster uw loopbaan beïnvloeden. U kent uw kwaliteiten, weet wat uw loopbaanfocus is en waar u energie van krijgt.

Voor leidinggevenden: inzicht in uw leidinggevende kwaliteiten, met advies over wat ‘sterk gedrag’ is in uw leiderschapstijl en hoe u meer invloed kunt uitoefenen op gedragstendensen.

Leer uw kwaliteiten benoemen, weet waar u energie van krijgt en wat uw focus is. U maakt deze dag diverse opdrachten, waaronder de DISC© persoonlijkheidsvragenlijst. Voor iedere medewerker die toe is aan onderzoek naar of afstemming van zijn of haar werk en loopbaan en daarbij het beste uit zichzelf wil halen.

Maatwerk

Wellicht wordt er een zwaarder beroep op u gedaan en moet u uw talenten nu meer zichtbaar presenteren aan de organisatie. Ook hierbij kan worden stilgestaan tijdens deze dag. De loopbaancoaches van Menskracht passen het programma aan op uw individuele wensen, kijken naar uw vraagstelling en sluiten zoveel mogelijk aan bij wat bij u past en waar u zich goed bij voelt.

Zoals u in onderstaand dag-programma kunt lezen, gaat u een hele dag individueel aan de slag. Op onderzoek naar uw onontdekte talenten of versteviging van al bekende talenten.

De dag wordt door heel Nederland georganiseerd op een van de regiokantoren van de FNV: Utrecht, Weert, Deventer of Groningen. Uw werkgever geeft u voor deelname aan deze dag vrijaf.

Kennismaken met uw talentcoach. We bespreken kort uw  loopbaan aan de hand van de eerder ingevulde vragenlijst. We gaan in op uw specifieke vraagstelling en lopen met u het programma van deze dag door.

 • U krijgt van uw talentcoach uitleg over de DISC© persoonlijkheidsvragenlijst en u vult deze vragenlijst in.
 • U maakt, individueel, enkele loopbaanopdrachten:
 • Sterren & boktorren oefening. U analyseert welke taken u goed afgaan en u energie geven en waar u in uw werk juist energie verliest.
 • Takenanalyse, u geeft in een overzicht aan welke taken uw voorkeur hebben.
 • De opdrachten worden besproken met de talentcoach.
 • Uw DISC©profiel wordt met u besproken. Dit gevalideerde onderzoek geeft u inzicht in  omstandigheden die u motiveren, uw sterke kanten,  wat uw aandachtspunten zijn en wat u kunt doen om beter  te functioneren. U krijgt inzicht in wat voor gedrag u toont tijdens uw werk (extern zelfbeeld) en wat u vanuit overtuigingen belangrijk vindt (intern zelfbeeld).
 • Op bondige wijze schrijft u vervolgens  de belangrijkste bevindingen op van de Talentencheck en wat u hier mee gaat doen. Ook de talentencoach  geeft u puntsgewijs bevindingen mee. U bespreekt met elkaar beide uitwerkingen.  U bent vrij in uw keuze om de uitkomsten te bespreken in een gesprek met  uw leidinggevende.

Aanmelden via: ingrid.vannieuwkuijk@fnv.nl

Bij uw leidinggevende hoeft u alleen te melden dat u aan deze dag deel wilt nemen. De factuur gaat naar uw leidinggevende.

Aanmeldformulier loopbaancheck

 • Om na te gaan onder welke cao, sector of bedrijfsafspraak deze loopbaancheck valt.
 • van belang zodat de coach zich kan voorbereiden
 • Om plaats vast te stellen waar we de loopbaancheck houden.
 • Date Format: DD slash MM slash YYYY