Er is nog ruimte in de DWRA subsidie. Deze ruimte kan tot 1 juli worden ingevuld. Dit is een goede kans voor ICTérs die aan de slag zijn met hun ICT opleiding. Namens CA-ICT kan deze subsidie ingezet worden voor een ICT opleiding en persoonlijke oriëntatie op loopbaanmogelijkheden via Matchcare. De subsidie is 50% van de totale kosten.

De voorwaarden:

De totale maximale subsidiabele kosten per persoon bestaat uit oriëntatie en opleiden bedraagt voor externe loopbaanorientatie 1.500 en een externe ICT opleiding van € 2.000 tot € 10.000.

Overige voorwaarden:

 • Medewerkers moeten ICT-ers zijn en één van de volgende beroepen uitoefenen:
  • projectmanagement (projectmanagers en projectleiders)
  • testen en quality management (test-analisten en –engineers)
  • business consultancy (business en management consultants)
  • business analyse en procesmanagement
  • service delivery (onder meer information analysts en service managers)
  • mainframe (met name mainframe-ontwikkelaars)
 • Medewerkers moeten een van de hierboven genoemde ICT beroep uitvoeren,
  maar mogen bij een ICT of een niet ICT bedrijf werkzaam zijn (dus voor alle bedrijven waar ICTérs werken)
 • Medewerkers moeten in dienst zijn bij een bedrijf
 • Subsidie is beschikbaar over heel Nederland
 • Het moet een gangbare ICT opleiding zijn aangevuld met persoonlijke oriëntatie op loopbaan door Matchcare.
 • Matchcare ondersteunt de medewerkers en bedrijven bij de subsidie aanvraag en afhandeling
 • Het totale project moet voor 1 juli zijn afgerond.

Hieronder verdere toelichting op de regeling:

In het project “Werken aan een duurzaam perspectief in de ICT-sector” worden activiteiten gefinancierd voor werknemers die op dit moment werkzaam zijn in een ICT functie die, als gevolg van afnemende en veranderde vraag, onvoldoende toekomstperspectief biedt op de langere termijn. Een zogeheten “krimpberoep”.

DOELGROEP

De doelgroep van deze pilot betreft werknemers die momenteel werkzaam zijn in een ICT-krimpberoep en die de ambitie hebben zich te laten om- of bijscholen richting een ICT beroep of functie waar veel vraag naar is (high demand area). De krimpberoepen in dit kader zijn:

 • projectmanagement (projectmanagers en projectleiders)
 • testen en quality management (test-analisten en –engineers)
 • business consultancy (business en management consultants)
 • business analyse en procesmanagement
 • service delivery (onder meer information analysts en service managers)
 • mainframe (met name mainframe-ontwikkelaars)

Wat kun je verwachten van een traject?

De projectactiviteiten betreffen loopbaanoriëntatie trajecten en loopbaangerichte scholing.

 • De eerste stap is de uitvoering van een loopbaanoriëntatie traject. Dit traject leidt tot inzicht in het loopbaanperspectief en de scholingsbehoefte van de desbetreffende werknemer.
 • De volgende stap betreft de uitvoering van loopbaangerichte scholing op een van de gebied in de ICT met een hoge arbeidsmarktrelevantie.
 • Er wordt geschoold richting een ICT beroep of functie waar wel veel vraag naar is.
 • De scholing is gericht op kwalificaties die binnen de (internationale) ICT-sector worden erkend.

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient zowel een loopbaanoriëntatie traject als een scholingstraject uitgevoerd te zijn.

De financiën

SUBSIDIE

Het project “Werken aan een duurzaam perspectief in de ICT-sector” wordt gesubsidieerd vanuit de tijdelijke subsidieregeling cofinanciering projecten Dienstverlening Werkzoekenden en projecten Samenwerking en Regie Arbeidsmarkt (DWSRA). Dit is een subsidie die verstrekt is vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten. De overige 50% van de kosten dient de werkgever voor eigen rekening te nemen.

SUBSIDIABELE KOSTEN EN PERIODE

 • De maximale kosten voor een loopbaan oriëntatie traject bedragen € 1.540.
 • De minimale kosten voor een scholingstraject bedragen € 2.000 en de maximale kosten voor een scholingstraject bedragen € 10.000. De kosten zijn inclusief examinering en exclusief BTW.

Alleen trajecten die vóór 1 juli 2019 zijn uitgevoerd en afgerond komen voor subsidie in aanmerking.

INTERESSE

Deelname aan het project staat open werknemers binnen de ICT. Bent u geïnteresseerd vul dan dit formulier in.