Zonder dat ik het echt wilde, dacht ik in de dagen voorafgaand aan de jaarwisseling toch aan het onderwerp: goede voornemens.

Het blijkt een moment om stil te staan: terug kijken naar het voorbije jaar, wat gebeurde, wat ging goed, wat vraagt toch mee aandacht of inzet? Een moment van reflectie. En ja, ik nam me voor de komende maanden na te denken over plezier in m’n werk.

SMART afspraak met jezelf

Eigenlijk is de afspraak met mezelf wat smarter: komende zomer wil ik een plan hebben hoe ik me ga voorbereiden om de komende jaren werk te kunnen doen wat bij me past, waar ik gebruik maak van m’n capaciteiten en werk waar ik tevredenheid aan ontleen.

  • Hoe krijg ik beeld op de inhoudelijke doorontwikkeling van m’n huidige werk?
  • Met wie kan ik daar het beste over gaan praten?
  • Welke lacunes zie ik in mijn kennis en misschien het lastigst, hoe beschik ik over pakweg een jaar over de noodzakelijke ‘papieren’ om dat nieuwe werk inderdaad te kunnen gaan doen?
  • Hoe toon ik dan aan dat ik het inderdaad kan?

Ankerpunt

Toevallig of niet, maar halverwege volgende maand heb ik mijn jaarlijkse functioneringsgesprek. Sommigen stellen voor dat liever af te schaffen en te vervangen door frequente gesprekken met een informeler karakter. Misschien moet je dat het doorontwikkelen van het fenomeen noemen. Voor mij is het meer een optelsom, maar dat moment van reflectie vind ik prettig. Tuurlijk, er is een heel protocol dat mijn leidinggevende en ik moeten volgen. De vorige keer gemaakte afspraken passeren de revue; al vind ik het meer afspraken die ik met mezelf maakte dan met het bedrijf waar ik werk.

Permanente feedback en bijsturing

De voorbereiding op dat gesprek van volgende maand is eigelijk al begonnen in de laatste dagen van het oude jaar. De gedachte is rijp, het plan begint met broeden. Dat voelt goed, een voornemen dat niet binnen een week verdampt. Twee vaste punten in een jaar die elkaar versterken. Nee, voor mij hoeft dat vaste punt van het functioneringsgesprek niet te verdwijnen. Maar gelukkig is het niet het enige moment om stil te staan bij hoe het gaat, of ik deed wat afgesproken is en waar ik heen wil.