In een functioneringsgesprek maak je samen met je leidinggevende de balans op over de voorbije periode. Hoe was je functioneren, de kwaliteit van je werk, de hoeveelheid, hoe was je sociaal, hoe de samenwerking? Samen met het plannings- en je beoordelingsgesprek maakt het deel uit van de gesprekscyclus.

Vaak bestaat een gesprekscyclus uit drie stappen: het planningsgesprek, het functioneringsgesprek en tenslotte de beoordeling. Samen geven ze je leidingsgevende ruimte om je beter te laten functionaren: je een betere prestatie laten leveren of je motivatie te verhogen. Een tweede doel is om je capaciteiten optimaal te benutten. Tenslotte zijn arbeidsvoorwaardelijke beslissingen een doel van de gesprekscyclus

Terugkijken

In een beoordelingsgesprek verschilt van een functioneringsgesprek omdat het aspect van beoordelen vaak communiceren in een-richting is: jij wordt door je leidinggevende beoordeeld. Er zijn ook vormen waarin het om beoordelen over-en-weer gaat. Maar in de regel is het een ongelijkwaardig gesprek: jij wordt beoordeeld over wat je in de voorbije tijd deed. Nog een verschil met en functioneringsgesprek: dat gaat vaak over de toekomst.

Voorbereiding

Omdat een beoordelingsgesprek belangrijk is bereid je je goed voor. Je leidinggevende doet dat ook. Hij zal informatie over je inwinnen door bijvoorbeeld verslagen door te nemen en feiten te verzamelen. Voor je leidinggevende is je functieomschrijving een belangrijke leidraad inclusief alle taken en competenties die erbij horen. Hij zal, als dat kan weer met feiten, nagaan of je er aan voldoet en in welke mate. Punt voor punt. Het ophalen van eerder gemaakte afspraken hoort ook bij zijn voorbereiding: zijn doelstellingen afgesproken, is er een pop? Je leidinggevende beseft dat er altijd sprake zal zijn van subjectiviteit, hoezeer hij dat ook probeert te voorkomen.

Zelf bereid je je ook goed voor: je hebt daar recht op. Vooraf krijg je de opzet van het gesprek: komen jouw punten daar goed in naar voren? Zijn er bij jouw bedrijf afspraken gemaakt over beoordelen: zoek ze op en reageer bijtijds als je de opzet van het gesprek liever anders hebt.

Wat vinden je collega’s?

Een tweede deel van je voorbereiding is het nadenken over je eigen functioneren: wat ging er goed en wat was jouw aandeel daarin? En waaruit blijkt dat? Hoe ontstonden problemen en wat had jij daar mee te maken? Misschien helpt het om feedback van collega’s te vragen. Tenslotte bestaat je voorbereiding ook uit het opzoeken van eerdere afspraken en het doorlezen van verslagen van eerdere beoordelings- of functioneringsgesprekken. Vergeet bij je voorbereiding niet dat het om een belangrijk gesprek gaat. Belangrijk voor je functioneren en je loopbaan.

Na het gesprek maakt je leidinggevende een verslag. Daarin staan in ieder geval het oordeel en mogelijke consequenties daarvan. Misschien heb je een afspraak gemaakt wanneer het verslag  klaar is. Lees het in ieder geval goed door voor je ondertekent. Ben je het niet eens met passages: maak bezwaar en kom met verbeter suggesties.

En dan nog een paar tips: zorg voor voldoende tijd voor een optimale voorbereiding; begin daar als het druk is tijdig mee. Tijdens het gesprek doe je er goed aan niet defensief te worden waarbij je in de verdediging schiet. Dan wordt het te makkelijk een welles-nietus. Vraag daarom door als je een opmerking of oordeel niet begrijpt: waar heeft je leidinggevende zijn mening op gebaseerd? Als je voorbereiding goed was heb jij je argumenten om tot een andere conclusie of een ander beeld te kunnen komen.

De volgende stap?

Hoewel een beoordelingsgesprek niet over je toekomstig functioneren gaat is het goed je ook daarover voor te bereiden; waar wil je heen, waarom, waarom jij? Wat wint je bedrijf daarmee? En wat kan je leidinggevende ermee winnen?