Thuiswerken – Deze casus laat zien hoe je gebruik kunt maken van de Harvard methode van principieel onderhandelen. Stel dat je tijdelijk veel wilt thuiswerken. Hoe pak je dat dan aan? Deze casus laat zien hoe je goed voorbereid kunt zijn in het gesprek met je werkgever.

 

De casus: je wilt tijdelijk veel thuiswerken

Stel dat je tijdelijk veel wilt thuiswerken. Je hebt thuis veel werklui over de vloer vanwege o.a. de aanbouw van een nieuw dakkapel. Het zou voor jou handig zijn om de hele week thuis te werken en geen extra vrij te hoeven nemen. Het scheelt bovendien reistijd. Je leidinggevende heeft een krappe bezetting en ziet je liever op kantoor werken; ook omdat werk regelmatig herverdeeld moet worden; iets wat dagelijks kan voorkomen.

Voorbereiding op het gesprek over thuiswerken

Als je gaat onderhandelen, wil je graag tot een goede oplossing komen. Daarom is het belangrijk dat je alle oplossingsrichtingen hebt doordacht, inclusief de mogelijkheid dat je leidinggevende je niet tegemoet wil komen. Het uitwerken van verschillende scenario’s maakt dat je beter overziet waarmee je akkoord kunt gaan en waarmee niet.

Het wenscenario: Zoom in op jouw belang en bedenk argumenten. Bedenk van te voren waar jij in wilt leveren of toe wilt geven. En welke grenzen jij daarin ziet. Je kunt bijvoorbeeld altijd nog aanbieden om toch één ochtend naar je werk te komen. Bedenk de tegenargumenten van je leidinggevende. Wat zal voor hem/haar zwaar wegen en hoe kun jij dat oplossen.

Het rampscenario: Bedenk vervolgens het ‘ergste’ dat kan gebeuren. Je leidinggevende reageert bijvoorbeeld heel negatief en biedt geen enkele opening. Hij of zij zegt bijvoorbeeld: “Nee zeg, dáár beginnen we niet aan. Zou een mooie boel worden, dan zat ik hier binnen een paar dagen in m’n eentje!”. Een mogelijke reactie uit angst om invloed te verliezen.

Bedenk hoe je dan zult reageren. Je kunt dat bijvoorbeeld doen door je leidinggevende te laten weten dat je serieus bent in je verzoek en dat je graag samen met hem/haar een oplossing bedenkt.

 

Onderhandelen over thuiswerken

Ga na het uitwerken van je scenario’s in gesprek. Denk daarbij aan de 4 regels:

Regel 1: scheid mensen van het probleem

Nu komen van de kant van je leidinggevende de inhoudelijke argumenten: “lastig, je bent niet lijfelijk aanwezig, het werk moet soms herverdeeld worden, je schept een precedent, ik wil je face to face, etc.” Dit is de fase van het verzet en vervolgens het uitwisselen en aftasten van elkaars grenzen en wensen.

Regel 2: concentreer je op belangen, niet op posities.

Zoom vervolgens in op de belangen die jullie beiden hebben: jouw belang om thuis te willen zijn en het belang van je leidinggevende om jou op je werkplek te willen hebben. Met je voorbereiding die je van te voren hebt gedaan, ga je je nu focussen om het belang van je leidinggevende op te lossen. Je stelt bijvoorbeeld voor om één of twee keer per dag telefonisch contact te hebben. Zodat jullie het werk kunnen doorspreken. Of dat je elkaar regelmatig via de mail op de hoogte houdt.

Regel 3: Creëer zoveel mogelijk oplossingen.

Creëer oplossingen die tegemoet komen aan het belang van de ander. Wees zo creatief mogelijk en laat zien dat je mee wilt denken, en vooral: laat merken dat je zijn/haar belang serieus neemt.
Ga steeds een stapje verder, misschien hoef je helemaal niet die halve dag toch naar kantoor(die je van te voren had vastgesteld), maar is twee of drie keer per dag telefonisch contact ook genoeg.

Wacht steeds op de reactie van je leidinggevende en laat hem/haar uitleggen of er nog steeds een probleem is. Dit steeds voordat je weer een stapje ‘weggeeft’. Als je te snel naar de oplossing gaat, kun je teveel gaan weggeven .

Regel 4: stel een objectieve norm vast.

In dit voorbeeld is het lastig om een objectieve norm te stellen, want voor thuiswerken ligt deze op één a twee dagen per week. Je kunt natuurlijk een vergelijking maken met andere voorzieningen zoals zorgverlof. Vervolgens ga je in op wat voor jou redelijk lijkt in deze situatie.

Als je een redelijke leidinggevende hebt, kom je er samen vast goed uit.

Meer lezen over de Harvard methode:

Zie artikel over Harvard methode