Dit heet BYOD: Bring your own device. BYOD wordt steeds meer toegepast: op jouw eigen pc doe je werk voor je baas. De wettelijke regels sluiten hier nog niet goed op aan. Hoe zit het eigenlijk met jouw privacy?

Je eigen Privé-pc of laptop gebruiken voor je werk

Het is verstandig in je bedrijf een beleid te formuleren in geval werknemers hun eigen device meenemen. In dat beleid kun je bepalen welk soort apparatuur mag worden gebruikt en voor welk doel.

Soms zal de werkgever willen meekijken op jouw privé-pc. Dat raakt aan jouw privacy. Want de werkgever kan dan niet alleen zien welke werkzaamheden jij voor hem verricht, maar hij kan ook zien wat je in je vrije tijd op je pc doet. En dat wil je niet!

Wie is aansprakelijk als het mis gaat?

In het algemeen kun je stellen dat de werkgever bepaalt welk werk er gebeurt, en hoe dat gebeurt. Als werknemer voer jij uit, al dan niet na overleg. In deze arbeidsrelatie is de werkgever aansprakelijk voor (bijna) alle schade die de medewerker lijdt. De werkgever is ook aansprakelijk voor schade die derden lijden door toedoen van de medewerker.

De wet bepaalt dat de middelen waarmee de werknemer het werk doet zodanig moeten zijn dat de medewerker daar geen schade door kan lijden. Het bedrijfsnetwerk is een middel waarmee het werk wordt gedaan, de werkgever is dan dus verantwoordelijk voor zaken als virussen, die vervolgens jouw pc aantasten.

Jij bent als werknemer nooit aansprakelijk tenzij je iets met opzet doet natuurlijk. En je activiteiten moeten natuurlijk vallen binnen de uitvoering van jouw arbeidsovereenkomst, tot je taken behoren dus. Stel dat jij, terwijl je de bedrijfsmail aan het doen bent, een virus binnenhaalt die vervolgens geheime informatie lekt naar buiten. Jij bent dan niet aansprakelijk, want je was je werk aan het doen.

Haal je echter een virus binnen doordat je illegaal boeken download, dan ben jijzelf verantwoordelijk voor de schade die je lijdt (aan je pc wellicht).

 Je werkgever wil meekijken op jouw pc. Mag dat?

Stel dat je werkgever wil meekijken op jouw pc. Met speciale software kan de werkgever meekijken, bestanden wissen of doorzoeken. En hij kan zo alles zien wat jij in je vrije tijd op je pc doet. Een werkgever mag dit niet zomaar doen. De privacy van de werknemer gaat voor het bedrijfsbelang. Jij mag als werknemer privacy verwachten op je werkplek en met de middelen waarmee je werkt.

Pas als jij er echt een potje van maakt mag de werkgever gaan observeren of bijhouden wat medewerkers doen. Dit moet dan wel van tevoren zijn vastgelegd in een bedrijf- ICT-reglement.