Ton Hahn, procesjurist van de FNV gaat in op de gevolgen van de wijziging van de Wet werk en Zekerheid voor werknemers met betrekking tot hun beoordeling.

In het verleden hoefde een werkgever alleen een verstoorde arbeidsrelatie op te voeren. Een kantonrechter ontbond dan meestal op basis van de bekende kantonrechters formule. Nu zal daar echter een onderbouwd dossier bij moeten zitten. Op dit moment is het aantal ontslagen via de kantonrechter drastisch afgenomen. Het vermoeden bestaat dat werkgevers bezig zijn met dossiervorming.

Vaststellingsovereenkomst; de alternatieve route

Steeds meer zien we dat werkgevers de route via de vaststellingsovereenkomst (VSO ) inzetten. Daarbij wordt een bedrag geboden waarop men in onderling overleg afscheid neemt van elkaar. Dat was in het verleden ook mogelijk maar nu wordt deze route gebruikt om een onzekere gang naar de rechter te voorkomen. Vaak wordt er net iets meer dan de wettelijke transitievergoeding geboden. Voor werknemers die niet instemmen met deze VSO bestaat het risico dat werkgever start met slechte beoordelingen.

De rol van een beoordeling

Door die wetswijziging is een beoordeling echt niet meer vrijblijvend. Als een beoordeling slecht uitvalt ben je als werknemer genoodzaakt om stappen te ondernemen. Meerdere slechte beoordelingen waarop je niet gereageerd hebt en die niet weerlegt zijn kunnen tot ontslag leiden.

Ook een jurist kan een slechte beoordeling niet zomaar herstellen

De FNV jurist gaat in op de noodzaak om op tijd te reageren op een in de ogen van de werknemer ten onrechte gegeven slechte beoordeling, en verder dat een werknemer een actieve rol moet nemen. Als je inderdaad minder functioneert heb je wel recht om te vragen voor een reëel verbeterplan met een reële looptijd om tot verbetering te komen.
Als aan het eind van de rit een slechte beoordeling en een verbeterplan zonder resultaat blijft staan dan is er juridisch vaak geen eer meer te behalen en trek je als werknemer aan het kortste eind.

Voorkomen is beter dan genezen. ook bij je beoordeling

Als individuele werknemer kun je wel wat doen.

Dat begint met een goede voorbereiding van je HR-gesprekken. Dat begint met het doelstellingsgesprek. Het is natuurlijk te laat als je alleen je beoordelingsgesprek voorbereid en je er dan pas achter komt dat je doelstellingsgesprek krankzinnige doelen stelde. Daarom is voorbereiding bij alle HR gesprekken belangrijk.

Ook moet je bij een negatieve beoordeling waar je het niet mee eens bent zeker inhoudelijk onderbouwd schriftelijk reageren. Deze reactie moet in je personeelsdossier worden opgenomen. Verder mag een negatieve beoordeling eigenlijk nooit als een verrassing komen. Een leidinggevende zou een niet goed functionerende werknemer zeker in de loop van het jaar moeten waarschuwen, zodat nog verbetering mogelijk is.

Professionals FNV heeft een aanbod.

Inmiddels heeft Professionals FNV op meerdere plaatsen workshops verzorgd om mensen te trainen om met vertrouwen hun HR gesprek in te gaan. Interesse vraag het dan even in een mailtje.