Salaris inleveren – Als het niet goed gaat in een bedrijf vraagt de directie steeds vaker aan medewerkers een stap terug te doen.  Dat kan door het inleveren van je salaris, het afzien van een salarisverhoging, het inleveren van vakantiedagen of extra uren werken zonder extra betaling.

Volgens een onderzoek van ING in februari 2013 is 1 op de 3 werknemers met een baan bereid om salaris in te leveren om hun baan veilig te stellen.

Salaris inleveren

Salaris inleveren, uit solidariteit of eigenbelang?

Hoe werkt dat nu in de praktijk? Afspraken over het salaris mogen niet eenzijdig worden gewijzigd. Een loonoffer kan niet worden opgelegd. Werknemers voelen zich soms toch onder druk gezet en stemmen in met een loonoffer op individuele basis. De verhoudingen binnen het bedrijf worden er niet perse beter op .

Zo ken ik een bedrijf waar 2/3e van de werknemers op vrijwillige basis salaris heeft ingeleverd. Nu, enige tijd later,  ontstaan er irritaties tussen medewerkers die wel en geen geld hebben geofferd  voor de toekomst van het bedrijf.  Begrijpelijk. Het lijkt een keuze tussen solidariteit en eigenbelang. Wat is wijsheid? Wat zou jij doen?

De haken en ogen van salaris inleveren

Helpt salaris inleveren? Als de kosten tijdelijk te hoog zijn, bijvoorbeeld door een tijdelijke daling van de omzet, dan kunnen lagere lonen helpen om de moeilijke tijd door te komen. Het moet natuurlijk niet de enige maatregel zijn. Van het management mag je verwachten dat zij structurele maatregelen nemen om het bedrijf de toekomst in te loodsen.

Denk goed na over de gevolgen voor je instemt met het inleveren van salaris. Er zitten veel haken en ogen aan een loonoffer. Niet alleen ontvang je nu minder salaris, maar ook de basis voor WW en pensioen worden daarmee lager. Is het dat waard? Wat als het weer beter gaat met het bedrijf? Krijg je dan je salaris of je uren weer terug? Maak daar goede afspraken over!

Salaris inleveren

TIP: Laat je ondersteunen door de vakbond of een jurist voor je de keuze maakt.

Ondernemingsraad: inzicht in financiën

Als werknemer heb je soms het idee dat je geen inzicht en invloed hebt op de financiële situatie van de organisatie. Ga eens praten met de ondernemingsraad (OR). De OR heeft recht op inzage en uitleg over de financiën van het bedrijf. Je mag meepraten over de strategie en de maatregelen die genomen moeten worden om bedrijfsmatig gezond de toekomst tegemoet te treden.

Moeilijk? Ja, het kan soms wel lastig zijn. Gelukkig kun je je als OR-lid laten ondersteunen door scholing te volgen of een adviseur in te huren. Bedenk: niet meepraten is nog veel lastiger!

Gerelateerd elders op deze site
Ontwikkelingen in de ICT Naar aanleiding van discussie begin 2013 in de ICT rondom Capgemini.
Uitwerking van de case Capgemini in de IT Verdere uitwerking begin 2013 in de ICT rondom Capgemini.
Concurrentie op arbeidsvoorwaarden Column Vincent van Deurzen.