Is de markt de maat?

In de nieuwe FNV komen de vakbonden uit de publieke sector en de vroegere marktbonden dichter bij elkaar. Dat biedt meer mogelijkheden om van elkaar te leren. Gaat het in marktgerichte bedrijven om de klant als koning, binnen overheden geldt het parool van de burger als klant. Beide groepen medewerkers wordt voorgehouden om steeds bedrijfsmatiger te werken. En ook de roep om jezelf ondernemender op te stellen klinkt in beide werkomgevingen.

Hoger opgeleide professionals

Hoogopgeleide professionals bij de overheid vormen ongeveer een kwart van het aantal rijksambtenaren. Een percentage dat in de buurt ligt van de hele samenleving. Een overheid overigens die kleiner is dan in veel andere landen. Zelfs markt-kampioenen VS en GB hebben grotere overheidssectoren. Maar de druk om efficiënter te werken blijft. Net zoals die in commerciële bedrijven ook niet luwt.

Raakvlakken en verschillen

Voldoende raakvlakken om met elkaar in gesprek te gaan. Over bijvoorbeeld het combineren van werk en privé. Over loopbaan en ontwikkeling. Maar ook over de crisis en het verweren van jezelf tegen de uitwassen daarvan. Verschillen zijn er ook; zoals in de markt sector technici vaak minder verdienen dan financials. En bijvoorbeeld mensen in de bouwkolom, van medewerkers van architecten- en ingenieursbureaus tot de kantoor gebonden medewerkers bij bouwbedrijven. Net als veel ambtenaren is ook hun werkgelegenheid afhankelijk van politieke besluitvorming. Wel markt, maar met beïnvloeding van hogerhand. Professionals FNV belicht de overeenkomsten. En biedt een platform om van elkaar te leren. Om verder te komen met werk en leven.