Vorig jaar werd de ICT opgeschrikt door een flinke storm in de vijver ICT bij dienstverlener Capgemini wilde men mensen ‘kalibreren’. Feitelijk wilde men het bedrijfsrisico van onder de prijs in te schrijven op opdrachten, afwentelen op medewerkers. Velen van die medewerkers zijn door dure overnames bij Capgemini terecht waren gekomen. Eigenlijk wilde men stil reorganiseren en had men graag gezien dat deze medewerkers met de stille trom waren vertrokken. Dat liep anders

Demotie oudere medewerkers

Nederland werd opgeschrikt door het nieuws dat Capgemini gedwongen demotie zou plegen op oudere medewerkers. Het verhaal lag echter complexer. Het bedrijf heeft de afgelopen tien jaar vele overnames gedaan en zodoende veel medewerkers tegen betere arbeidsvoorwaarden op de loonlijst gekregen, dan men die normaal zou geven bij Capgemini zelf. Dit ‘vlekje’ was nodig om de extra omzet binnen te halen. Die rimpel van te duur personeel zou men wel gladstrijken in de komende jaren. Deze mensen zouden de eerste jaren geen enkele salarisstijging krijgen, anderen zouden ruimhatig beloond worden en groeien. Dat zou het verschil vanzelf gladstrijken.

Stil reorganiseren; Capgemini rekent buiten zichzelf

Dat gladstrijken loopt echter anders. Normaal gesproken krijgen medewerkers die boven een schaal zitten geen loonsverhoging. Medewerkers die dat punt nog niet bereikt hebben, krijgen wel salaris erbij. Dat geldt onder normale omstandigheden. De afgelopen vijf jaar is er sprake van een crisis en ook de IT merkt dat in de vraag van de klanten. Marges komen onder druk te staan en  mensen worden onder de kostprijs bij klanten ‘weggezet’. Het bedrijfsrisico wordt in de IT natuurlijk zoveel mogelijk neergelegd bij de medewerkers, dus die krijgen er allemaal niets bij.

Bezuinigen lost de crisis niet op

Ondanks verwoede pogingen lossen al deze maatregelen niets op. De marges blijven onder druk staan. Iedereen grijpt immers naar het zelfde middel. De sector moet op de kleintjes letten.

Dan denkt men het ei van Columbus gevonden te hebben. Functies worden onder het vergrootglas gelegd. Dat levert een loepzuiver beeld op van de ICT. Bedrijven zien nu eindelijk of iemand ook verdiend wat hij/zij volgens betreffende functiebeschrijving waard zou zijn.

Vakbonden drongen al veel eerder aan op een eerlijk functiewaarderingssysteem. Nu omarmt het bedrijf ineens een functiewaardering om mensen te beknotten in hun salaris. Men wil te hoog ingeschaalde salarissen zo snel mogelijk aanpassen.

De individuele medewerker moet bloeden voor de te grote ogen die bedrijven hadden in de tijden van honger om te kunnen groeien. Als medewerkers niet vrijwillig salaris inleveren, wil Capgemini ze onder druk van een onmogelijk opleidingstarget stilletjes buiten de poort werken, of anders gezegd men wil stil reorganiseren.

De media krijgen er lucht van

Doordat medewerkers de pers gezocht hebben en die het oppikte, komen de snode plannen aan het licht. Daarom kiest Capgemini de aanval door als voorvechter van vrijwillige demotie naar voren te treden. Toch is het bedrijf verrast door de ontstane commotie rondom dit onderwerp. Duiken is dan te laat. Stil kunnen de plannen in 2013 in ieder geval niet meer uitgevoerd worden.

Gebrek aan solidariteit

Er zijn eigenlijk maar twee manieren waarop medewerkers dit fenomeen kunnen bestrijden. Het eerste en krachtigste middel is elkaar als medewerker goed vasthouden. Als iedere medewerkers maar beseft dat hij/zij zelf het volgende slachtoffer kan zijn, levert dat vaak voldoende onderlinge steun op zodat een werkgever niet de zwakste medewerker er zo kan uit pesten.

De stilte voorbij; rumoer rond een stille reorganisatie

De tweede troef is de stilte verbreken. Daarmee wordt stil reorganiseren per definitie onmogelijk. De kansen op succes voor medewerkers zijn groter dan bij stilletjes afwachten. Maar zelfs bij publiciteit is de solidariteit zeer belangrijk, anders zou zomaar de brenger van het nieuws geslachtofferd kunnen worden. Bovendien is het van belang te bedenken dat een rimpel in de vijver ook weer uitdempt. Dan kan het virus alsnog toeslaan.

Het virus sluimert

Alle bedrijven in de ICT kijken met argusogen naar hoe de zaak bij Capgemini zich verder ontwikkelt. Slaagt het bedrijf uiteindelijk toch in zijn opzet om medewerkers ofwel flink in hun salaris te raken ofwel om ze weg te werken met een stille reorganisatie dan liggen er meer kapers op de kust. Daarom ook een oproep aan mensen uit de IT om meteen aan de bel te trekken als dit virus weer opduikt.