Ik ben verzot op de SWOT. Het is een mooi analyse instrument dat ik graag in trainingen gebruik. Bij keuzes in je loopbaan is de SWOT ook handig. Zelfs in kinderboeken duikt de SWOT op. Hoe zit dat?

Analyse met SWOT

Ken je de SWOT-analyse? SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. Het is een manier om de sterktes en zwaktes van een bedrijf in kaart te brengen en deze te koppelen aan de kansen en de bedreigingen waar de organisatie een antwoord op wil vinden.

SWOT analyse

Ondernemingsraad ziet kansen en bedreigingen

In trainingen van ondernemingsraden (OR) vind ik het een leuke en nuttige manier om naar het bedrijf te kijken. Vaak weten OR-leden gezamenlijk heel goed wat de kansen en bedreigingen zijn waar hun organisatie mee te maken heeft. Daar maak je een lijstje van. Een voorbeeld: een bouwbedrijf dat last heeft van de economische crisis. Er is weinig werk en de prijzen zijn laag. Dat zijn bedreigingen. De kans voor dit bedrijf is dat er wel werk te vinden is. Het is echter technisch ingewikkeld werk en het bedrijf moet kunnen voorfinancieren.

De kunst bij de SWOT analyse

OR-leden weten vaak haarscherp aan te geven waar de sterktes en zwaktes van hun organisatie zitten. Ook hier maak je lijstjes van. Het bouwbedrijf heeft hooggekwalificeerd personeel in dienst is dat technische hoogstandjes wel aankan: dat is een sterkte. De zwakte is de voorfinanciering: het is voor het bedrijf bijna niet op te brengen.

De kunst bij de SWOT is om de uitkomsten van de analyse naast elkaar te leggen en te bedenken hoe het bedrijf verder kan. Het bouwbedrijf zou een flinke kostenbesparing kunnen doorvoeren zodat er meer geld beschikbaar is om voor te financieren. Een andere manier is om een partner te zoeken die de financiering op zich neemt. Er volgen vaak meerdere oplossingsrichtingen uit deze aanpak. Het is een kwestie van kiezen. 

Voorbeeld bouwbedrijf:

SWOT analyse

Soms weet de directie het ook niet

Sommige OR-leden zeggen: maar we gaan toch niet op de stoel van de directie zitten! Dat moet je wel doen. Om als ondernemingsraad een serieuze gesprekspartner te zijn, moet je weten wat er speelt en hoe de directie de strategie uitstippelt voor de toekomst. Pas dan kun je samen praten over wat er te gebeuren staat in de organisatie en wat de gevolgen zijn voor de medewerkers. Op die stoel hoort de OR zeker thuis. Eerlijk gezegd denk ik: soms weet de directie het ook niet.

Persoonlijke SWOT analyse voor je loopbaan?

De SWOT analyse kun je ook toepassen op je loopbaan. Je bent zelf de belangrijkste productiefactor. Voor de kansen en bedreigingen kijk je naar de arbeidsmarkt, naar ontwikkelingen in de maatschappij en in je eigen netwerk: waar lopen mensen en bedrijven tegenaan? Waar zit een probleem dat opgelost kan worden?

SWOT analyse

 

En dan je sterktes en zwaktes: waar ben je goed in, waarin kun je jezelf onderscheiden van anderen? Om een goed beeld te krijgen van je eigen kwaliteiten kan het handig zijn mensen uit je omgeving te vragen naar hun mening. Wat vinden zij bijzonder aan jou? Hoe typeren zij jou en waarom werken ze graag met je samen? Vaak zijn het dingen die jij heel gewoon vindt die jou onderscheiden van anderen.

Lijstjes zijn van alle (leef)tijden

Zelfs voor kinderen is de SWOT analyse voorstelbaar. Door mijn dochter heb ik kennis gemaakt met kinderboekenheldin Lena Lijstje. Zij maakt overal lijstjes van voor ze een besluit neemt. Dat helpt haar bij het kiezen. Goed zo. Je kunt niet vroeg genoeg beginnen.