All posts tagged in nieuwe werken

Vergoeding voor thuiswerken

Vergoeding Thuiswerken – In een aantal CAO’s zijn afspraken gemaakt over wat er wordt geleverd […]

Zeggenschap over werktijden nodig

We hebben het druk met z’n allen. Dat concludeert het SCP na onderzoek over tijdsdruk. […]

Bespreken geschiktheid van je functie voor telewerken

Wanneer je wilt telewerken, is het goed te weten wat gebruikelijk is in jouw situatie. […]

Thuiswerken volgens Noëlle Rutgers

Noëlle werkt als Register Arbeidskundige bij Interpolis Achmea. Als onafhankelijk arbeidsdeskundige bezoekt zij mensen thuis […]

Thuiswerken volgens Henk Bokhorst

Henk Bokhorst (50 jaar) werkt bij Unisys als Projectmanager ICT Security. Hij werkt veel thuis, […]

Thuiswerken volgens Jeanette van der Hee

Jeanette van der Hee is begonnen als freelance webdesigner. Zij zag het niet zitten om […]

Thuiswerken volgens Bert

Bert werkt als woordvoerder bij Eureko/Achmea. Thuiswerken is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsfilosofie en […]