All posts tagged in nieuwe werken

Vergoeding voor thuiswerken

0

Vergoeding Thuiswerken – In een aantal CAO’s zijn afspraken gemaakt over wat er wordt geleverd of vergoed door de werkgever. […]

Zeggenschap over werktijden nodig

0

We hebben het druk met z’n allen. Dat concludeert het SCP na onderzoek over tijdsdruk. Ruim de helft van de […]

Bespreken geschiktheid van je functie voor telewerken

0

Wanneer je wilt telewerken, is het goed te weten wat gebruikelijk is in jouw situatie. Professionals FNV heeft bij verschillende […]

Thuiswerken volgens Noëlle Rutgers

2

Noëlle werkt als Register Arbeidskundige bij Interpolis Achmea. Als onafhankelijk arbeidsdeskundige bezoekt zij mensen thuis die arbeidsongeschikt zijn geraakt. Zij […]

Thuiswerken volgens Henk Bokhorst

0

Henk Bokhorst (50 jaar) werkt bij Unisys als Projectmanager ICT Security. Hij werkt veel thuis, juist ook voor zijn eigen […]

Thuiswerken volgens Jeanette van der Hee

0

Jeanette van der Hee is begonnen als freelance webdesigner. Zij zag het niet zitten om verplicht te moeten telewerken bij […]

Thuiswerken volgens Bert

0

Bert werkt als woordvoerder bij Eureko/Achmea. Thuiswerken is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsfilosofie en geeft veel dynamiek  aan de […]