All posts tagged in Pensioen

Kan ik mijn pensioen toch beter zelf regelen?

De vragen stapelen zich op. Waar moet je terecht en wat betekent het voor jouw? […]

Wat is een eindloonregeling?

De eindloonregeling, bestaat nog in een enkel geval, maar wordt niet meer aangeboden.(klik op titel […]

Mogen werknemers worden uitgesloten?

Als een bedrijf een pensioenregeling aanbiedt dan geldt die voor alle werknemers, niemand mag worden […]

Is er een maximale pensioenopbouw?

Maximale pensioenopbouw –  In Nederland heb je te maken met een maximale pensioenopbouw. Lees hier […]

Wat is een pensioen?

Periodieke uitkering, ingaande een bepaalde leeftijd,  bij overlijden of bij arbeidsongeschiktheid. (Klik op titel voor […]

pensioenpremie en opbouwpercentage hoe zit dat?

Wat heeft het opbouwpercentage te maken met mijn pensioenpremie? Eigenlijk maar heel weinig. Van je […]

Wat betekent pensioengrondslag?

De pensioengrondslag is dat deel van je salaris waarover je pensioenrechten (pensioengevend salaris)  opbouwt minus […]

Franchise van een pensioenregeling. Wat is dat?

welke pensioenregeling is beter voor mij?

Daarop is niet zomaar een antwoord te geven. Afhankelijk van je persoonlijke situatie is daar […]