Teken jij jouw gesprekverslag na een functionerings- of beoordelingsgesprek voor akkoord of voor gezien? En wat is het verslag? Juridisch zijn het twee verschillende begrippen: tekenen voor akkoord of tekenen voor gezien. Een handtekening ergens onderzetten betekent in de meeste gevallen dat men de inhoud kent en er akkoord mee gaat. Eigenlijk kan dit als een wilsovereenstemming worden beschouwd: je bent gehouden aan de afspraken. Je zegt daarmee dus: ‘ik heb de tekst gelezen en ben akkoord’.

Tekenen onder een verslag, optie: ‘Niet akkoord, wel gezien’

Wil je niet tekenen voor akkoord maar ken je wel de inhoud, dan kan het toch gewenst zijn dat het document ‘gezien’ is.  Dit bijvoorbeeld om duidelijk te maken dat er wel een gesprek geweest is. Vaak gebeurt dit wanneer je als medewerker niet akkoord gaat met je beoordeling. Toch kan je het verslag ondertekenen, maar dan met een aanvulling, omdat er immers geen akkoord is over de inhoud. Je ondertekent dan ‘Voor gezien’ of  ‘Niet akkoord ,wel gelezen’. Op deze manier staat de weg open om de beoordeling aan te vechten.

Tekenen voor akkoord of gezien niet verplicht

Tekenen voor akkoord of gezien met een handtekening of paraaf onder een overeenkomst is niet verplicht omdat de een overeenkomst vorm vrij is. Maar het wordt in ons land toch veel gebruikt.

Ook de elektronische handtekening wordt veel gebruikt. Hiervoor is het wel noodzaak dat er in een protocol wordt vastgelegd  hoe hier mee om te gaan. Zeker moet er in het protocol worden vastgelegd waaruit blijkt dat de persoon akkoord gaat. In de regel zijn er van functionerings- of beoordelingsgesprekken echter papieren versies waar je zelf ook een kopie van krijgt.

Het is sowieso fijn als je met zelfvertrouwen een beoordelingsgesprek ingaat. Dat kun je leren, bijvoorbeeld in onze workshop ‘Haal meer uit je beoordelingsgesprek’