Hoewel de competentiescan gemaakt is voor de Architecten cao kunnen ook anderen er hun voordeel mee doen.

Competenties worden steeds belangrijker bij het vervullen van functies. Bij competenties gaat het om vaardigheden die je het vermogen geven een handeling goed uit te voeren. Samen met je technische kennis en ervaring bepalen je competenties in hoeverre je een taak naar behoren kan uitvoeren. Denk bij competenties aan bijvoorbeeld assertiviteit of analytisch vermogen, aan besluitvaardigheid of collegialiteit. Er zijn tientallen competenties die per functie verschillen. In toenemende mate vraagt het ontwikkelen van je competenties aandacht. Daarom is het belangrijk te weten over welke kwaliteiten je beschikt. Een test van je competenties kan daarbij helpen.

Sociale partners in de Architectenbranche, samenwerkend in het SFA, hebben een nieuw functiehandboek gemaakt. Het handboek maakt deel van de cao die ook recent werd afgesloten. Deel van het handboek zijn de competentiemanual en de uitgewerkte loopbaanpaden. De competentiescan helpt je kwaliteiten te leren kennen.

Competentiescan

Nu zijn het competentiemanual en het handboek documenten die je moet bestuderen om er het maximale uit te kunnen halen. Als brug tussen theorie en praktijk heeft SFA een eenvoudige scan, die kan worden gebruikt door een medewerker en zijn leidinggevende, of door een medewerker die deze functie ambieert. Deze scan staat op de site van het Sociaal fonds Architecetnbureaus. De scan werkt als een spiegel op de competenties die aan de functies in het functie­handboek zijn gekoppeld. Invullen kost slechts enkele minuten. De uitkomst kan dienen als input voor de gesprekscyclus. Bespreek in hoeverre je de beelden herkent en verken vervolgens samen wat stappen kunnen zijn in je ontwikkeling en loopbaan.

Ga naar de test.

Natuurlijk kun je ook bij Professionals FNV terecht om je talenten te ontdekken. Dat kan in een workshop, maar ook in een individuele loopbaancheck.