Noëlle werkt als Register Arbeidskundige bij Interpolis Achmea. Als onafhankelijk arbeidsdeskundige bezoekt zij mensen thuis die arbeidsongeschikt zijn geraakt. Zij helpt werknemers terug te keren naar de situatie van vóór de uitval.

“Ik neem nooit werk mee naar de huiskamer, dat bedenk ik niet eens”

Als arbeidsdeskundige bezoek ik mensen die thuis zitten vanwege een ongeluk. Ik help hen bij de terugkeer naar hun leven van vóór het ongeluk. Ik werk 36 uur verspreid over 4 dagen. Het zijn relatief veel uren, maar mijn werkgever gaf aan dat ik er snel aankom. Ik werk niet op kantoor, maar doe al het werk vanuit mijn werkkamer thuis.

Werkhouding

Interpolis Achmea gaat ervan uit dat mensen overal hun werk kunnen doen. In het begin wist ik niet of ik het wel leuk zou vinden om alle dagen thuis te werken. Nu ben ik erg p ositief over thuiswerken. Ik werk nu geconcentreerder, doe meer dan ik ooit op een kantoor heb gedaan. Het geklessebes op kantoor… Ik besef nu pas hoeveel productiviteit dat kost. Ik heb gelukkig wel een goede werkdiscipline; dat heb je nodig.

Contact met collega’s

Eenzaam is het niet. Via de telefoon onderhoud ik mijn contacten. Zo’n 16 keer per jaar heb ik overleg met verschillende groepen collega’s, waarvan 4 overleggen op het hoofdkantoor zijn. Alle andere vergaderingen zijn op een andere locatie. Als we bij elkaar komen is het een feestje. We vergaderen, hebben een workshop over een inhoudelijk thema en zorgen aan het eind van de dag voor een leuke activiteit.

Balans houden

Als ik erover nadenk, heeft thuiswerken wel het nadeel dat ik me schuldig voel over werk dat nog niet gedaan is. Het werk is in je huis aanwezig, waardoor je altijd wel iets kunt doen. Ik kan wel een stop inroepen als het werk teveel is. Dan krijg ik tijdelijk geen opdrachten meer van de schadebehandelaars op het hoofdkantoor. Laatst was ik ziek en heb ik in mijn pyjama een paar rapportjes gedaan. Gewoon in mijn werkkamer; met mijn rug tegen de verwarming. Toch maak ik wel een scheiding tussen werk en privé. Als mijn partner of mijn kinderen me nodig hebben, bellen ze in principe eerst naar mijn werkkamer. Ik neem nooit werk mee naar de huiskamer, dat bedenk ik niet eens.