Volgens Mirjam ten Cate (Proxx Company) is meer zichtbaarheid beter voor je succes:
Kwalliteit x zichtbaarheid =  succes. Lees hier welke tips andere professionals naar voren brachten.

1. Stem je kleding af op de situatie.
2. Stem je houding af op de ander en kies je rol.
3. Wees bewust van wat je laat zien.
4. Toon lef: overdrijf iets voor je gevoel.
5. Laat zien waar je goed in bent.
6. Formuleer een  kernboodschap voor jezelf (3 zinnen)en blijf die uitdragen.
7. Kijk welk gedrag van anderen effectief kan zijn voor je jezelf.
8. Wees zichtbaar door actief luistergedrag, stel vragen, vat samen in eigen woorden.
9. Wees zichtbaar door procesbewaking: dus dit hebben we besproken en dat gaan we doen.
10. Zet jezelf positief neer in een groep. Vermeng het (nog niet) met kanttekeningen.

Links

Proxx Company