Met de nieuwe flexwet, isp er 1 juli 2015 ook de transitievergoeding (site overheid) ingevoerd. Deze vergoeding is bedoeld om bij ontslag ander werk te vinden. Het is geen ontslagpremie of smartengeld. Het verhaal gaat dat er vanaf die datum geen hogere ontslag vergoedingen meegegeven mogen worden. Dat is een misverstand, maar er is wel een nieuwe rol voor vakbonden om mensen bij te staan bij een reorganisatie.

Het nieuwe ontslagstelsel; vastgelegde route

Met de nieuwe wet werk en zekerheid, kan de werkgever bij bedrijfseconomisch ontslag (een reorganisatie) niet meer kiezen welke de route hij wil volgen, via het UWV of via de Kantonrechter. Alles gaat dan via de UWV route met in de regel recht op de transitievergoeding (site FNV) (ook zonder sociaal plan)

Wet tot 1 juli verschillende routes

  • Via de kantonrechter met vergoeding (kantonrechtersformule):
    Koos hij voor de kantonrechter dan kreeg je in de regel een ontslagvergoeding die gebaseerd was op de zogenoemde kantonrechtersformule en die in hoogte kon verschillen, afhankelijk van de vraag of  de werknemer of de werkgever verwijtbaar had gehandeld  (van 1/2 maand per dienstjaar tot 35 jaar, oplopend tot maximaal 2 maanden per dienstjaar boven de 55 jaar), maar stond je na de rechtszaak zonder werk zonder dat er rekening was gehouden met een opzegtermijn. In sommige gevallen kon dat zelfs ontbinden van contract per direct zijn.
  • Via het UWV geen vergoeding:
    Koos de werkgever voor de route via het UWV, dan had je in principe geen recht op een vergoeding, tenzij een vakbond een sociaal plan afsprak, maar had je wel recht op een opzegtermijn (met verplichting arbeid en ook recht op salaris) van enkele maanden.
  • Via UWV en dan zelf naar kantonrechter (kennelijk onredelijk ontslag) eventueel vergoeding:
    Mensen die via het UWV ontslagen werden zonder vergoeding, konden nog proberen om alsnog achteraf een vergoeding via de rechter te bewerkstelligen. Deze procedure was langdurig en de kans van slagen was klein.

Het fabeltje: “Er mag niet méér gegeven worden dan de transitievergoeding”

De transitievergoeding die er vanaf 1 juli is, is een wettelijk geregelde vergoeding die je in ieder geval meekrijgt bij een reorganisatie, tenzij een klein bedrijf echt kan aantonen dat het erg slecht gaat.

Voor bedrijven waar vakbonden geen positie hebben om een goed sociaal plan af te spreken, is dat dus altijd een verbetering.

Het niveau van de nieuwe transitie vergoeding ligt tussen één derde tot de helft van wat de kantonrechtersformule opleverde met een maximum van €75.000,-. of een jaarsalaris als dat meer is.

Het maakt niet meer uit of je werkgever een ontslagvergunning bij het UWV heeft gevraagd of bij de kantonrechter ontbinding van de arbeidsovereenkomst heeft verzocht, in beide gevallen heb je recht op de transitievergoeding.

Vakbonden mógen meer afspreken

Vakbonden mogen meer dan die kale transitievergoeding afspreken. De transitievergoeding is een wettelijk minimum. Dat zal echter  alleen lukken als ze voldoende druk kunnen zetten op de onderhandelingen. Wellicht moeten werknemers ervoor in beweging komen en of zelfs actie voeren.  Dan is een hogere vergoeding, ook zonder plafond van €75.000,-, nog steeds mogelijk.

De verwachting is wel dat dat niet eenvoudig zal worden. Daarvoor is vakbondsmacht mogelijk. Mensen moeten voor hun sociaal plan knokken, …..maar dat kan wel lonen.

Aanvullende maatregelen

Natuurlijk zit ook de vakbond niet te wachten op goudgerande vertrekregelingen en vervolgens mensen, die na korte tijd, met een inmiddels verbruikte ontslagvergoeding, maar dan wel zònder werk zitten, terwijl het pensioen nog lang niet in zicht is.

Dat maakt het belang van goede van werk naar werk afspraken steeds belangrijker. Daarbij treden wij steeds in overleg met onze leden wat goede van werk naar werk afspraken zijn.

Leren van goede voorbeelden

Ofschoon van een professional verwacht mag worden, dat er sprake is van enige zelfredzaamheid, toch kan een steuntje in de rug helpen, om sneller in een goed passende baan aan de slag te gaan.

Wellicht hebben jullie voorbeelden van goede van werk naar werk trajecten waar anderen iets aan zouden hebben. Deel hieronder in de reacties jullie reactie op van werk naar werk afspraken.