Lees in dit artikel wat jij kunt doen als er in jouw bedrijf misschien een stille reorganisatie plaatsvindt.

Hoe kun jij als werknemer zo’n stille reorganisatie eigenlijk herkennen? En hoe ga je te werk? Het is aan oplettende werknemers om, bij vermoeden van een stille reorganisatie, te onderzoeken of er werkelijk sprake is van zo’n reorganisatie. Hoe doe je dat?

Symptomen van een stille reorganisatie

Bij een stille reorganisatie kan het volgende in je bedrijf gebeuren:

Betreffende  verloop van personeel

 • Er gaan collega’s ‘uit dienst’,
 • Er verdwijnen ‘plukjes’ collega’s van afdelingen, afdelingen krimpen,
 • Het is niet helemaal duidelijk waarom die betreffende collega’s uit dienst gaan,
 • Je hoort misschien iets over ‘vaststellingsovereenkomsten’.

Strenger en of selectief beoordelen

 • Er wordt duidelijker gestuurd door het management,
 • Je hoort over individuele gesprekken die collega’s hebben met hun leidinggevende,
 • Oudere collega’s (ouder dan 50), die jarenlang ‘goed’ worden beoordeeld, blijken plotseling slecht te functioneren (dit komt momenteel veel voor bij banken en (zorg)verzekeringen,

Algemene sfeer binnen bedrijf

 • Er ontstaat een algeheel gevoel van ‘onbehagen’,
 • Er is vaak sprake van meer geruchten en halve verhalen dan anders,
 • De overlegfrequentie van het management is hoger,
 • Gedrag van leidinggevenden kan anders zijn,
 • ‘Gaat het eigenlijk wel goed met het bedrijf’ lijkt veel werknemers bezig te houden…

Ga op onderzoek uitonderzoek grondig

Als dit soort zaken aan de orde zijn ga dan eerst in je eigen afdeling op onderzoek. Klop aan bij collega’s en vraag hen:

 • Of zij ook weet hebben van vertrekkende collega’s,
 • Of zij ook geruchten en verhalen horen,
 • Of zij andere signalen hebben gezien of gehoord die kunnen wijzen op een stille reorganisatie.

Betrek collega’s

Als je onderzoek uitwijst dat er wel eens iets meer aan de hand kan zijn, verzamel dan een groepje collega’s om je heen. Maak je onderzoek breder; naar andere afdelingen, naar andere vestigingen. Stel daar dezelfde vragen.

Zoek contact met de or

 • Vraag hen hoe zij de financiële situatie, concurrentie positie, groeipotentie van het bedrijf zien of inschatten
 • Vraag hen wat de gespreksonderwerpen met de directie zijn,
 • Vraag hen of zij weten van een (op handen zijnde) (stille) reorganisatie,
 • Informeer hen over zaken die jou en je collega’s in jullie werkomgeving zijn opgevallen,
 • Vraag hun steun en vraag hen of zij in het volgende overleg jullie vragen, signalen met de directie willen bespreken,

Leg alle feiten en geruchten bij elkaar

Je hebt inmiddels veel gegevens en feiten verzameld. Het beeld is duidelijk. Er zijn genoeg signalen die duiden op een stille reorganisatie. Tijd voor actie.

 • Maak je bevindingen duidelijk aan zoveel mogelijk collega’s, verzamel nog meer feiten,
 • Betrek de or,
 • Ga vragen stellen aan leidinggevenden,
 • Bel de bond, vraag naar de vakbondsbestuurder die jouw bedrijf kent en vertel je verhaal,
 • Beleg een bijeenkomst met personeel en vakbond. Van daaruit zal de vakbond samen met jullie als werknemers het onderzoek verder oppakken.
 • Blijf directie en of management bestoken met kritische vragen, maak het ze moeilijk. En neem geen genoegen met halve antwoorden.