Vanaf 1 juli 2015 wordt de hoogte van je dagloon, als basis voor een WW-uitkering, in het kader van de nieuwe WWZ-wetgeving, op een andere manier berekend. Voor flexwerkers kan dit grote gevolgen hebben. En omdat flexwerken steeds meer de norm lijkt te worden, kunnen professionals hiermee ook te maken krijgen.

WW-uitkering lager?

Tot 1 juli werd het dagloon berekend door het loon dat je het voorgaande jaar had verdiend, te delen door het aantal gewerkte dagen. Nu wordt dit loon gedeeld door 261 jaardagen, of je die nu gewerkt hebt of niet. Als je seizoensarbeid doet, of tussen twee banen een poosje niet hebt gewerkt, kun je dus een fors lagere uitkering ontvangen. Een rekenvoorbeeld maakt het duidelijker:

WW-uitkering voor 1 juli 2015

Stel dat je 9 maanden hebt gewerkt, met een SVW-loon van €150 per dag. In totaal heb je deze 9 maanden €24.000 verdiend. Voor de berekening van je dagloon werden je inkomsten gedeeld door het aantal dagen dat je daadwerkelijk hebt gewerkt. Dan kom je (dus) weer uit op de eerder genoemde €150,-

De eerste twee maanden had je vervolgens recht op 75% (van €150), dus 112,50 inclusief 8%vakantietoeslag. Vanaf de derde maand werd je uitkering verlaagd naar 70%, dus kreeg je nog €105, inclusief vakantietoeslag.

WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Bij de nieuwe rekenregels wordt ook gekeken naar je verdiensten over het afgelopen jaar, maar vervolgens wordt dit bedrag gedeeld door 261; het aantal werkdagen per jaar. En dan wordt je WW-uitkering opeens wel een heel stuk lager. Als we weer uitgaan van de hierboven genoemde €24.000 inkomen over een periode van 9 maanden, is je dagloon €24.000 : 261 = €91,95. De eerste twee maanden heb je recht op 75%, dus €68,96 en vanaf de derde maand 70%, dus €64,37 (inclusief vakantiegeld).

WW-uitkering van 43%?

En daar zit je dan, met je WW-uitkering van niet 75% van je laatst verdiende loon, maar met twee maanden 46% en daarna zelfs maar 43% van je laatst verdiende loon. Een bedrag dat lager is dan het wettelijk minimum loon van €69,59 per dag, exclusief vakantietoeslag.

Als je gezinsinkomen lager uitkomt dan het sociaal minimum, kun je –tegelijk met het aanvragen van de WW-uitkering- een toeslag als aanvulling op de WW aanvragen.

Reparatie dagloonberekening

Minister Asscher komt met een reparatievoorstel om ongewenste effecten tegen te gaan. Inhoudelijk is hier helaas nog niets over bekend. Als er meer bekend is, zullen we dat natuurlijk laten weten.